لینک های دسترسی

تطبیق پروژه مشارکت سیاسی زنان افغان


مسوولین ایشا فوندیشن میگوید کار های تخنیکی این پروژه را آغاز کرده اند و انتظار دارند که تا اخیر ماه سیپتامر همزمان با آغاز پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی زمینه برای تطبیق این پروژه فراهم گردد.

این پروژه دو هدف مشخص را دنبال میکنند:بلند بردن مشارکت زنان در انتخابات، ارتقاع ظرفیت زنانی که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳ خود را کاندید میکنند.

فضل ربی وردک دایرکتر پروگرام های ایشا فوندیشن گفت برنامه ریزی برای تطبیق این پروژه آغاز شده و انتظار می رود که تا اخیر ماه سیپتامر همزمان با آغاز پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، این پروژه در ۳۴ ولایت تطبیق شود.

این پروزه با مصرف چهار و نیم ملیون پوند در ۳۴ ولایت تطبیق می شود. قرار است پروژه افزایش مشارکت سیاسی زنان در همکاری و مشوره با کمیسیون مستقل انتخابات تطبیق گردد. زنان عضو پارلمان و مقامات وزارت امور زنان از تطبیق این پروژه استقبال می کنند و میگویند بدون مشارکت گسترده زنان در انتخابات، مشروعیت انتخابات زیر سوال خواهد بود.

زنان فعال در افغانستان همچنان از کاندیدان ریاست جمهوری میخواهند که در برنامه های انتخاباتی خود جایگاه مشخص را در سطح رهبری برای زنان مد نظر گیرند.

شکریه بارکزی عضو پارلمان افغانستان:
پالیسی های که برای انتخابات ساخته میشود. میکانیزم های که ساخته میشود به اساس تبیعض مثبت نسبت به زن و دیدگاه هایش مورد عملی قرار بگیرد.

ما امیدواراستیم که این درسطح محدود سیمینار ها و کنفرانس ها نباشد بلکه به زبان خود زنان و توسط خود زنها این پروسه عملی شود.

«در عین حال جهت تضمین مشخص از مشارکت سیاسی زنان افغانستان ضرورت دارد تا پکج ریاست جمهوری که رئیس جمهور و دو معاونین اش است, یک پکج قومی نه بلکه یک پکج جنسیتی باشد. یعنی زن و مرد هردو مشمول باشند.»

در همین حال مقامات وزارت امور زنان میگویند بخاطر افزایش حضور زنان در انتخابات سال ۱۳۹۳ پالیسی مشخص را تدوین و به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده اند و همچنان در حال ساختن یک پالیسی برای بلند بردن حضور زنان در سطوح رهبری می باشند.

مژگان مصطفوی معین وزارت امور زنان:«ما در پالیسی انتخابات موانع زیادی را شناسایی کردیم که ما در رفع این موانع در حقیقت پالیسی خود را تنظیم کردیم.»

این تلاش ها برای بلند بردن مشارکت زنان در پروسه انتخابات در حالی صورت میگیرد که مشکلات امنیتی در کنار محدودیت های فرهنگی و اجتماعی و محدودیت های خانواده گی از جمله موانع اصلی در راه مشارکت زنان در پروسه انتخابات گفته شده است.
XS
SM
MD
LG