لینک های دسترسی

تا دو روز آینده کاندید اتحاد انتخاباتی اعلام میگردد


Afghan Electoral Alliance
اتحاد انتخاباتی تا دو روز ديگر نامزد مشخص اش را به انتخابات رياست جمهوری معرفی مینماید.
سيد آقا حسين فاضل سنچاركی سخنگوی ايتلاف ملی به صدای امريكا گفت: اتحاد انتخاباتی روی تعيين يك نامزد مشخص بسيار نزديك شده اما هنوز نهایی نشده است.
وی افزود: مذاكره جريان دارد وتا روز چهار شنبه تعيين نامزد اتحاد انتخاباتی برای کرسی ریاست جمهوری نهایی ميگردد.
به گفته سخنگوی ايتلاف ملی :اعضای اتحاد انتخاباتی در خارج از ايتلاف هم با تعدادی از احزاب در حال مذاكره هست وقرار است اين احزاب وگروه ها نيز به اتحاد انتخاباتی بپيوندند.
آقاي سنچاركی گفت :بعد از پيوستن اين احزاب وگروه ها نامزد اتحاد انتخاباتی اعلام ميگردد .
اما وی مشخص نكرد كه كدام احزاب با آنها يكجا خواهند شد.
ثبت نام كانديدهای رياست جمهوری وشورا های ولايتی به هشتمين روز خود رسيد اما دراين مدت هيچ يك از افراد مهم سياسی برای ثبت نام به كميسيون مستقل انتخابات مراجعه نكرده اند ودر هفتمين روز بسم الله شير به كرسیرياست جمهوري ثبت نام نمود.
چانه زنی ها از هفته ها به اين سو ميان شخصيت هاي مهم سياسی واحزاب سياسی مختلف روی به وجود آمدن ايتلاف های بزرگ انتخاباتی ومعرفی كردن يك كانديد مشخص جريان دارد اما اين گروه ها تا حال نتوانسته اند كه با هم كنار بيايند ونامزد مشخصی را معرفی كنند.

هر چند اتحاد انتخاباتی چند هفته قبل با يكجا شدن شخصيت هاي مهم جهادی وسياسی كشور به وجود آمد اما كارشناسان ميگويند كه در داخل اين ايتلاف هم مشكلاتی وجود دارد وبه همين دليل نتوانسته اند كه روي نامزدی مشخصی به توافق برسند.
XS
SM
MD
LG