لینک های دسترسی

محمد محقق از ولسي جرگه استعفا داد


Mohammad Mohaqqeq

رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان برای شركت در انتخابات به حیث کاندید معاون ریاست جمهوری از ولسي جرگه استعفا داد

آقای محمد محقق عضو مردم كابل در ولسی جرگه به صدای امريكا گفت :به دليل شركت در انتخابات استعفای خود را به ولسی جرگه پيشكش كرده است واز عضويت دراين جرگه كنار رفته است .

اما گفته ميشود كه وی يكی از معاونين كانديد رياست جمهوری "اتحاد انتخاباتی خواهد بود.

اقای محقق در حاليكه در مورد جزييات بيشتر نداد اما گفت: "ترجيح ميدهم كه بحيث معاون در يك تيم انتخاباتی باشم و كانديد شدن خود را به رياست جمهوری به تنهایی به صلاح نميدانم ."

وی افزود: اينكه با كدام تيم به ثبت نام ميرود تا روز شنبه مشخص خواهد شد.

به گفته آقای محقق، هنوز رای زنی ها با اعضای اتحاد انتخاباتی ادامه دارد ودر اوايل هفته آينده همه چيز روشن خواهد شد.

فضل الرحمان اوريا سخنگوی ايتلاف ملی افغانستان در حالیکه تایید نکرد که آقای محقق یکی از معاونین کاندید اتحاد انتخاباتی میباشد، به صدای امريكا گفت :تا حال در مورد نامزد مشخص ومعاونين آنها تصميم نهایی اتخاذ نشده اما اين اتحاد در آستانه تصميم گيری قرار دارد وبه زودی كانديد رياست جمهوری ومعاونين آنرا اعلام خواهد نمود.

وی گفت: "تا دقيقه نود اين اتحاد نامزد ومعاونين خود را معرفی ميكند."

به گفته آقای اوريا، بعد از ايجاد "اتحادانتخاباتی" چهار حزب وچندين نهاد مدنی با آنها پيوسته اند ومذاكرات با ساير نيروهای سياسی وشخصيت های اثر گذار ادامه دارد تا پايه های اين اتحاد گسترش پيدا كند.

اما سيد آقا حسين فاضل سنچاركی روز گذشته به صدای امريكا گفته بود كه اعضای اتحاد انتخاباتی برای انتخاب يك كانديد مشخص به رياست جمهوری نزديك شده وتا روز چهارشنبه كانديد شانرا معرفی خواهند نمود.

اتحاد انتخاباتی متشكل از رهبران گروه های جهادی وشخصيت های سياسی كشور است كه چند هفته قبل اين احزاب وگروه ها به هدف انتخاب يك كانديد مشخص به رياست جمهوری با هم اين اتحاد را تشكيل دادند.

اما كارشناسان امور سياسی به اين باوراند كه در داخل اين اتحاد مشكلاتی وجود دارد و باعث گرديده تا آنها نتوانند تا حال روی كانديدی مشخصی به توافق برسند.
XS
SM
MD
LG