لینک های دسترسی

Breaking News

تاخیر در نشر فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات


نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید تاخیر در نشر فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی میتوانند پروسه انتخابات را در کل متاثر سازد.

این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام فهرست نامزدان ریاست جمهوری و شورهای ولایتی را تا روز سه شنبه به تاخیر انداخته است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید ۲۰ مورد شکایت را در مورد نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دریافت کرده است که تنها به مورد که به پروسه ثبت نام کاندیدان ارتباط دارد رسیده گی کرده اند اما ۱۲ مورد دگیر را که به نامزدان ریاست جموری و شورهای ولایتی ارتباط دارد پس از نشر فهرست ابتدایی نامزدان متیوانند ارزیابی کنند.

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز به رسانه ها گفت بخاطر رسیده گی به تمام شکایت ها منتظر نشر فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هستند.

مسوولین این کمیسیون از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند که لست نهایی را هرچه زودتراعلام کنند تا اخلالی در کار رسیده گی به شکایات و پروسه انتخابات وارد نشود.

نادر محسنی گفت به شکایاتی که نسبت به کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دریافت خواهد کرد به صورت علنی رسیده گی میکنند.

قرار است لست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری و شورهای ولایتی پس از رسیده گی کمیسیون شکایات انتخاباتی به اعتراض ها و شکایات نسبت به نامزدان منتشر شود.

این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات نشر فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را تا روز سه شنبه به تعویق انداخته است.

مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند نشر این فهرست به دلیل تاخیر در پاسخ وزارت خارجه در مورد تابعیت دوگانه نامزدان ریاست جمهوری و معاون نان آنان تا روز سه شنبه این هفته به تعویق افتاده است.

قرار بود فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ ۲۷ ماه میزان که برابر با ۱۹ ماه اکتوبر بود منتشر گردد.


کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه ها گفته است وزارت خارجه اسناد مربوط به تابعیت دوگانه نامزدان ریاست جمهوری و معاون نان آنان را پس از بررسی ناوقت روز شنبه به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده است.

سخنگوی این کمیسیون گفته است کمیسیون مستقل انتخابات پس از ارزیابی پاسخ وزارت خارجه لست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به روز سه شنبه ۲۹ ماه میزان منتشر خواهد کرد.
XS
SM
MD
LG