لینک های دسترسی

Breaking News

ایجاد کمیسیون مشترک برای تامین امنیت انتخابات


کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که یک کمیسیون مشترک امنیتی برای تامین امنیت انتخابات سال آینده بین نهاد های امنیتی وکمیسیون مستقل انتخابات ایجاد گردیده است.

سریر احمد برمک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنای صدای امریکا گفت:این کمیسیون به شمول نهاد های امنیتی وکمیسیون مستقل انتخابات ایجاد گردیده واولین جلسه آن روز گذشته برگزار گردید.

آقای برمک افزود: دراین جلسه ارگانهای امنیتی گزارشهای شانرا در مورد تامین امنیت در مناطق مختلف کشور ومراکز رای دهی ارایه نمودند .

وی گفت :در این جلسه کمیسیون مستقل انتخابات از نهاد های امنیتی خواست تا حد اقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات به این کمیسیون اطمینان بدهند که امنیت کدام مراکز ومناطق را برای روز انتخابات گرفته میتوانند .

آقای برمک افزود که از نهاد های امنیتی هم چنان خواسته شد تا امنیت کارمندان انتخابات را در مناطقی که رفت وآمد میکنند بگیرند تا آنها با مشکلی روبرو نگردند .

این درحالیست که تا حال در چند مورد شماری از کارمندان انتخابات اختطاف ،کشته ویا هم تهدید به مرگ شده اند ودر تازه ترین مورد روز گذشته شش تن از کارمندان این کمیسیون در نتیجه انفجار ماین در غور مجروح گردیدند .

نگرانی امنیت انتخابات از سوی نهاد های جامعه مدنی

شماری از نهاد های جامعه مدنی که ایتلاف انتخاباتی را تشکیل داده اند درنشست دو روزه در کابل از بابت نبود امنیت در مناطق مختلف کشور وعدم اشتراک مردم در پروسه ثبت نام ابراز نگرانی نمودند .

این اشتراک کننده گان از نهاد های امنیتی خواستند تا برای برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه امنیت را در مناطق که تحت تهدید امنیتی قرار دارند ،تامین نمایند.

این نشست تحت عنوان (چگونه میتوانیم انتخابات شفاف وعادلانه را برگزار نمایم) به اشتراک 120 تن از 14 ولایت شرق،جنوب شرق ومرکزی به شمول علما ومتنفذین ،جوانان وزنان برگزارگردیده بود .

نرگس نهان فعال جامعه مدنی هدف از ایجاد این نشست مشورتی را دریافت چالشهای های که سر راه مردم د رپروسه انتخابات در ولایات مختلف وجود دارد ،خواند .

وی افزود که بیشتر اشتراک کننده گان این کنفرانس روی پنج مورد که عدم استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات ، نبود امنیت در برخی مناطق ،تخطی وتقلب در پروسه انتخابات ،عدم اشتراک مردم به دلیل بی امنی وتهدید در پروسه رای دهی وثبت نام واستفاده کاندیدان ها از موارد قومی وزبانی برای برنده شدن شان در انتخابات، نگران بودند .

خانم نهان گفت : برای اینکه سطح اشتراک مردم در روزرای دهی بیشتر باشد باید کمیسیون انتخابات یک سلسله راه های حل را برای همچو مشکلات جستجو نماید ومقرره وقوانین انتخابات را به صورت جدی آن تطبیق نماید .

به گفته این فعال جامعه مدنی ،کمیسیون مستقل انتخابات باید با جدی بودن در عملی ساختن تمام پالیسی های خودبه مردم افغانستان نشان بدهد که اینها واقعا جدی هستند وبه واقعیت استقلالیت خود را دارند.

به گفته وی :سه کنفرانس دیگر نیز درهمین مورد در زون غرب،شمال وجنوب برگزار میگردد وبه تعقیب آن یک کنفرانس ملی در کابل دایر میگردد که در آن کنفرانس یافته های این چهار کنفرانس همراه با پیشنهادات به نهاد های مربوطه پیشکش میگردد.

داکتر نعیم ولاړ جبار خیل فعال دیگر جامعه مدنی گفت : دولت باید امنیت انتخابات را تامین نماید واز مداخله افراد مسلح غیر قانونی در انتخابات وکارمندان دولتی وخارجی ها جلوگیری نماید .
به گفته وی ،در مناطق دور افتاده وولسوالی های دور دست به دلیل نبود امنیت پروسه ثبت نام صورت نگرفته است واگر امنیت تامین نگردد سهم مردم در روز رای دهی نیزکم خواهد بود.

تهدید از سوی کاندیدان ومخالفین مسلح

شکریه شمس که ازسوی نهاد های جامعه مدنی پکتیا دراین نشست اشتراک نموده بود گفت: مردم از سوی مخالفین مسلح دولت وبرخی از کاندیدان در این ولایت تهدید میشوند .

به گفته وی ،کاندیدان مردم را میگویند که کارت بگیرند وبه حمایت از وی رای های خود را در صندوق ها بریزند وحتا به جوانان زیر سن نیز میخواهند که کارت بگیرند ومردم را اخطار میدهند .

وی گفت: باید کمیسیون انتخابات برنامه های آگاهی عامه را در قریه جات بیشتر سازد تا مردم بتوانند سهم فعال در انتخابات داشته باشند وانتخاب درست نمایند .

اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله کشور گفت :آنها تلاش مینمایند تا امنیت مراکز رای دهی را تا روز برگزاری انتخابات تامین نمایند .

درحال حاضر ازجمله 6845 مرکز رای دهی 259 مرکز آن با تهدیدات مخالفین مسلح دولت قرار دارد .
XS
SM
MD
LG