لینک های دسترسی

تحلیل گران: راه ابریشم از محراق توجه امریکا دور شده است


آرشیف
تحلیلگران امور می گویند که با خروج نیرو های امریکایی در ختم سال ۲۰۱۴ از افغانستان، ایالات متحده تعاملات خود با افغانستان و در مجموع با آسیای مرکزی کاهش خواهد داد و
خلای دیدگاه واضح ایالات متحده در بارۀ منطقه، شاید با حضور سایر کشور ها، مانند چین پُر شود.

تحلیلگران به این باور اند که بعد از سال ۲۰۱۴ که افغانستان احتمالاً با کاهش یا هم توقف کامل کمک های مالی ایالات متحده به اردوی افغانستان مواجه شود، حکومت افغانستان قادر به مبارزه و غلبه بر طالبان نخواهد بود.

تحلیل گران میگویند که با موجودیت یک افغانستان بی ثبات، ستراتیژی جدید راه ابریشم که به منظور انسجام اقتصادی افغانستان با آسیای میانه ایجاد می شود و هم فرآیند خط لولۀ گاز که ممکن از داخل خاک افغانستان عبور کند غیر موثر است.

ویلیم کورتنی، سفیر پیشین ایالات متحده در قزاقستان می گوید که ستراتیژی، مرکز قرار دادن افغانستان، از همان اوایل دور از حقیقت بود.
"این غیر واقعی است. به خاطریکه افغانستان کشوری است که حتی یک خط راه آهن ندارد تا از آن گذشت و این کشور نمیتواند مرکز راه ابریشم باشد."

او افزود که راه ابریشم فاصلۀ بین چین و اروپا بوده و عمدتاً قزاقستان و چین مسیر شمالی راه ابریشم پیشین را تشکیل می دهد.

ستیفن بلانکز از شورای امریکایی درامور روابط خارجی می گوید که ایالات متحده منابع کافی را برای برنامۀ که دو سال پیش آن را اعلام کرد، فراهم نساخت.
"ما سیاست و ستراتیژی آسیای مرکزی نداریم. ستراتیژی افغانستان را در زمان جنگ داشتیم و ستراتیژی آسیای مرکزی به همان دلیل وجود داشت."

بلانکز این را هم می گوید که به خاطر فقدان دیدگاه واضح در منطقه، کشور های مانند چین تلاش می کند این جایگاه را پر کنند.

خوشبینی ها پیرامون آیندۀ افغانستان

مقامات پیشین و کنونی ایالات متحده با این دیدگاه های تحلیلگران موافق نیستند.

دیود سیدنی، که در این اواخر مسؤول برنامه های وزارت دفاع در آسیای مرکزی است،می گوید که حتی با خروج نیرو های بین المللی، سیاست ایالات متحده برای افغانستان و یا آسیای مرکزی تغییر نخواهد کرد.
" پالیسی ایالات متحده در افغانستان، آسیای مرکزی و جهان با فرارسیدن سال ۲۰۱۴خاتمه نمیابد. فکر هم نمی کنم که حضور عساکر امریکایی در افغانستان نیز در ۲۰۱۴ به پایان برسد."

دیوید علاوه کرد که ایالات متحده امریکا روابط خود را با آسیای مرکزی نه تنها در چهارچوب امنیتی افغانستان بلکه از طریق توافقنامۀ امنیتی دوجانبه با این کشور احیا میکند.

لین تراسی، معاون معینیت وزارت خارجۀ امریکا به آیندۀ افغانستان خوشبین است.
"افغانستان امروزی، افغانستان دهۀ ۹۰ نیست. اکنون این کشور به سرتاسر جهان وصل است. جوانان افغان از تمام تسهیلات موجود تکنالوژی استفاده کرده و به مباحثات گوش می دهند."

این مقام وزارت خارجه می گوید که گام های آیندۀ مردم آن کشور تصمیم خواهد گرفت که آیا دست آورد های یک دهۀ گذشته را انکشاف می دهند یا نه؟

گزارشگر: روزالیف - سرویس ازبکی صدای امریکا
مترجم: قدیر مشرف
XS
SM
MD
LG