لینک های دسترسی

Breaking News

کری :تا یکماه دیگر موافقتنامه امنیتی امضا گردد


A man picks up a copy of Charlie Hebdo newspaper at a newsstand in Rennes, western France, Jan. 14, 2015.
A man picks up a copy of Charlie Hebdo newspaper at a newsstand in Rennes, western France, Jan. 14, 2015.

جان کری وزیر خارجه امریکا میگوید که موافقتنامه امنیتی میان افغانستان وامریکا باید قبل از ختم سال جاری عیسوی امضا گردد .

جان کری که شب گذشته با حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان در مورد قرار داد امنیتی گفتگوی طولانی تیلفونی داشت تاکید به امضای این قرار داد امنیتی تا یکماه دیگرکرده است .

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رییس جمهور دراین گفتگوی تیلفونی به وزیر خارجه امریکا گفته است که افغانها این قرارداد امنیتی را برای تامین وثبات صلح وامنیت در کشور شان میخواهند .

کرزی گفته است که باید قبل از امضای این قرار داد حمله نیروهای خارجی به خانه های مردم افغانستان متوقف گردد ،برای پروسه صلح امریکا همکاری صادقانه را آغاز نماید وضمانت برای برگزاری یک انتخابات شفاف نماید .

رییس جمهور دراین صحبت تیلفونی به وزیر خارجه امریکا گفته است که چهار روز قبل در اثر حمله هوایی نیروهای امریکایی به خانه های مردم ملکی در ولسوالی بتی کوت ننگرهار دو غیر نظامی کشته شدند .

آقای کرزی در صحبت هایش در این جرگه نیز گفته بود :" صلح وامنیت درکشور شرط امضای این قرارداد است واگر این قرارداد به ما امنیت وصلح بیاورد درست است واگر امریکا با ما قرارداد میکند ما صلح وامنیت میخواهیم وما میدانیم که صلح بدست امریکا است."

حامد کرزی در روز افتتاح لویه جرگه مشورتی گفت که اگر این سند از سوی اعضای این جرگه تاییدهم گردد وشورای ملی آنرا نیز تصویب نمایند وی میخواهد که موافقتنامه امنیتی بعد از برگزاری انتخابات سال آینده امضا گردد .

وزیر خارجه امریکا درحالی خواهان امضای این قرار داد در یکماه آینده شده است که امروز صبغت الله مجددی رییس لویه جرگه مشورتی نیز خواهان امضای این موافقتنامه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شده است .

سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز گفته است که اگر این سند تا یکماه دیگرامضا نگردد برای امریکا وناتو مشکل خواهد بود که بعد از سال 2014 نیروهای شان درافغانستان باقی بماند .

جیمز دوبینز نماینده ویژه امریکا برای پاکستان وافغانستان نیز گفته است که تاخیر در امضای این سند شرایط را برای انجام دادن تعهدات امریکا در برابر افغانستان مشکل میسازد.

مقامات امریکایی گفته اند که امضای هر چه زودتر این سند برای برنامه ریزی های ایالات متحده امریکا برای حضور اش در افغانستان ضرور است .

لویه جرگه مشورتی دو روز قبل به کار آغاز کرد واشتراک کنندگان این جرگه روی مواد این موافقتنامه در 50 کمیته کاری بحث ومشوره مینمایند وبه گفته اشتراک کنندگان این جرگه بحث ها روی ماده های این موافقتنامه در کمیته ها تقریبا نهایی شده است واکثریت اعضای این کمیته ها خواهان امضای این قرارداد اند .

اما گفته میشود که بعضا مخالفت های نیز درمورد بعضی از موارد دراین موافقتنامه میان اعضای کمیته ها وجود داشته است .

اما دیده شود که فردا که روز آخر این جرگه است اعضای این جرگه در مورد این موافقتنامه امنیتی در قطعنامه شان کدام موارد را ذکر میکنند وآیا اشتراک کنندگان این جرگه خواهان امضای این موافقتنامه قبل از برگزاری انتخابات میشوند ویا بعد از آن .

بحث روی موافقتنامه امنیتی با کشور امریکا بعد از امضای پیمان ستراتیژیک میان امریکا وافغانستان از مدت یکسال به این طرف ادامه دارد وچانه زنی های سیاسی در مورد این موافقتنامه برای جا دادن بعضی از موارد از سوی هر دوکشور صورت گرفته است .

حامد کرزی رییس جمهور کشور بار ها تاکید کرده است که این موافقتنامه را در صورتی امضا خواهند کرد که خواستهای مردم افغانستان در آن جا داده شود ووی در روز افتتاح جرگه نیز گفت هرفیصله که در مورد موافقتنامه امنیتی صورت میگیرد باید تدبیر سیاسی وعاقبت اندیشی درآن مد نظر گرفته شود چون با هرفیصله دراین جرگه برای نسل آینده افغانستان خیر ویا شر گذاشته خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی به تاریخ 16 حمل سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد اما دیده شود که کدام یک از این دو کشور موفق به عملی کردن خواستهای شان برای امضای این موافقتنامه خواهند شد که در یکماه آینده امضا میشود ویا بعد از برگزاری انتخابات .
XS
SM
MD
LG