لینک های دسترسی

رسموسن: ناتو و متحدینش نیرو های اشغالگر نیست


اندرز فو رسموسن، منشی عمومی ناتو، و جان کری ، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، در ختم نشست وزاری خارجه عضو ناتو در مورد نتایج روز اول این نشست به خبرنگاران معلومات ارائه نمودند.

آقای رسموسن در رابطه به افغانستان گفت که ناتو و متحدینش نیروی های اشغالگر نیستند " اگر افغانها خواهان حضور نیروهای ناتو بعد از سال ۲۰۱۴ در کشور شان باشند ، باید خودشان از ناتو بخواهند که ماموریت جدید خود را، که شامل مشوره دهی، کمک و آموزش نیروهای افغان است ، به موقوع آن، برای بعد از سال ۲۰۱۴ پلان گذاری نمایند."

در همین حال جان کری وزیر خارجه امریکا گفت که امریکا و ناتو از روند انتقال امنیتی به نیروهای افغان حمایت می کند" نیروهای افغان توانایی شان را یک بار دیگر در تامین امینت لویه جرگه نشان دادند. امریکا و متحدین ناتو مصمم به ماموریت مشوره دهی و آموزش به اساس تعهد کنفرانس شیکاگو می باشند. مردم افغانستان از طریق لویه جرگه مشورتی در مورد آینده شان خوشبینی نشان دادند."

وزیر خارجه امریکا گفت موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن ممکن توسط وزیر دفاع و یا وزیر خارجه افغانستان امضا گردد، اما علاوه کرد که چیزی مهم امضای به موقوع آن است. آقای کری افزود که تمام کشور های عضو و متحدین ناتو توقوع امضا به موقع آن را دارد .

در عین زمان جان کری و اندرز فو رسموسن، هر دو، از حکومت اوکراین،که همکار خوب ناتو نیز می باشد، خواستند که از سر کوبی مظاهرات مردمی در آن کشور جلوگیری نماید، و برای مردم فرصت ابراز نظر داده شود.

آقای رسموسن گفت که در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۴ نشست عمومی رهبران کشور های عضو ناتو برگذار خواهد شد و آینده ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت .
XS
SM
MD
LG