لینک های دسترسی

امنیت مشکل اساسی حضور بیشتر زنان در انتخابات


زنان:امنیت و سنن ناپسندیده مانع پیشرفت آنها است
مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که تعداد بیشتر زنان به این روند خواهند پیوست.

اگرچه احصائیه دقیق وجود ندارد، اما گفته میشود که نفوس افغانستان در حدود ۳۰ میلیون میباشد.

بر بنیاد ارقام کمیسیون مستقل انتخابات سه عشاریه سه میلیون افراد واجد شرایط ، کارت رای دهی اخذ نموده اند که ازین جمله یک عشاریه دو میلیون آن زنان اند.

مکیه، یک خانمی که کارت رای دهی گرفته است می گوید در انتخابات اشتراک خواهد ورزید.
"من خودم کارت رای دهی گرفتم و دختران ام نیز کارت گرفته اند و حتماً رای میدهیم."

این در حالیست که فعالین حقوق زن در افغانستان میگویند هنوز هم زنان در قید و بند سنت های ناپسند بسر میبرند که مانع حضور شان در امور اجتماعی از جمله سهم فعال در انتخابات میگردد.

حمیده وردک، یک داکتر طب می گوید که سنت های دست و پاگیر زنان را از فعالیت های سیاسی و مدنی باز می دارد.

XS
SM
MD
LG