لینک های دسترسی

Breaking News

حذف نام ۲۵ تن کاندید شورای ولایتی از لست نهایی


نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی از حذف نام ۲۵ تن از کاندیدان شورا های ولایتی از لست نهایی خبر داد .

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو صدای امریکا گفت:در نتیجه بررسی های اسناد این کاندیدان وشکایاتی که به کمیسیون رسیده بود نام این افراد به دلیل کم بودن سن شان از لست نهایی حذف گردید.

وی ا فزود : این کاندیدان امروز به کمیسیون خواسته شده بودند اما نتوانستند که دلایل قانع کننده داشته باشند ودر اسناد شان جعل وتذویر وجود داشت ودرنتیجه کمیسیون تصمیم گرفت که نام این۲۵ تن را که از ۱۶ ولایت میباشد از لست حذف نماید.

به گفته آقای محسنی ،نام سه زن نیز شامل این لست میباشند .

اما وی در مورد اینکه این کاندیدا ازکدام ولایات میباشند ،جزییات نداد .

آقای محسنی گفت:"ما در زمان اعلان لست نهایی نیز گفته بودیم هرزمانی که به اسنادی دست بیابیم نام کاندیدان از لست نهایی حذف میشود ."

وی افزود :اگر کمیسیون به اسنادی دیگری هم دست یابد نام کاندیدا چه از شورا های ولایتی باشد وچه از ریاست جمهوری ازلست نهایی حذف خواهد شد .

بیش از سه هزار تن خود را در شورای ولایتی کاندید نموده بودند اما ۲۷۱۳ تن آنها در لست نهایی راه یافته اند .

هم چنان بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان گزارشی را درمورد وضعیت حقوق سیاسی زنان کاندید در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشرتهیه نموده است .

این گزارش از تاریخ ۱۴ میزان الی ۲۳ قوس در ۳۴ ولایت کشورانجام شده ودراین مدت با ۲۷۲ تن از کاندیدای شوراهای ولایتی تمام ولایات کشور درمورد چالشهای که آنها در هنگام ثبت نام به آن مواجه شده اند ،صورت گرفته است .

هدف از تهیه این گزارش وضعیت زنان کاندید، تشخیص شرایط مساعد برای برگزاری یک انتخابات آزاد وعادلانه برای زنان،اطمینان از برخورداری زنان از حقوق کامل سیاسی شان در روند انتخابات،تشخیص موانع وچالشها فراراه اشتراک زنان در پروسه های سیاسی به خصوص انتخابات،واتخاذ اقدامات لازم جهت بررسی وپیگیری قضایای نقض حقوق سیاسی زنان توسط نهاد های ذیربط میباشد .

یافته های این گزارش نشان میدهد که زنان کاندید در شورا های ولایتی هنگام ثبت نام از سوی زورمندان محلی،کاندیدای رقیب ومخالفین مسلح دولت مورد تهدید قرار گرفته اند .

به تعداد ۶۷ تن از مصاحبه کننده های دراین گزارش گفته اند که کاندیدان رقیب،وکلای برحال شورای ملی وشورا های ولایتی،از طریق تیلفون های تهدید آمیز وپخش شبنامه ها آنها را تهدید نموده اند.

گزارش نشان میدهد که ملا امامان مساجد ومتنفذین قومی تبلیغات را برضد کاندیدان زن ورای دهندگان زن انجام داده اند ودر برخی موارد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات برخورد جانبدارانه با کاندیدان زن داشته اند .

به اساس یافته های این گزارش ،زنان کاندید بیشتر در ولایات فراه،پکتیا،پکتیکا،دایکندی،تخار،نیمروز،کنر،بغلان وننگرهار تهدید گردیده اند .

دراین گزارش فیفا ،از نهاد های مختلف خواسته تا سهولت های را به زنان کاندید شوراهای ولایتی فراهم نمایند .

اولویت دادن به شکایات کاندیدای زن در کمیسیون شکایات انتخاباتی،توظیف محافظین امنیتی وتامین امنیت کاندیدان زن در هنگام پیکار های انتخاباتی وپیگرد قانونی ملا امامان که برعلیه کاندیدان زن تبلیغات منفی مینمایند، از جمله پیشنهادات عمده فیفا به نهاد های مسوول دراین گزارش است .

درحالیکه فیفا نگران امنیت کاندیدان زن است ،نهاد های امنیتی کشور گفته اند که آنها اقدامات لازم را جهت تامین امنیت انتخابات وکاندیدان اتخاذ نموده اند .
XS
SM
MD
LG