لینک های دسترسی

Breaking News

دور دوم انتخابات به تاریخ ۲۴جوزا برگزار میگردد


احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنای صدای امریکا گفت که مطابق به قانون اساسی وقانون انتخابات باید انتخابات دور دوم دو هفته بعد ازاعلام نتایج نهایی برگزار گردد اما این قانون برای شرایط نورمال ساخته شده وشرایط غیر نورمال درآن در نظر گرفته نشده است.

وی گفت "ما در شرایط غیر نورمال ودرحال جنگ هستیم وهمچو موارد در قانون پیش بینی نشده است. "

آقای نورستانی افزود که به تاریخ ۹حمل دو راکت به گدامهای این کمیسیون اصابت نمود و در اثر آن مقدار خیلی زیاد مواد اساسی و مواد غیر اساسی که به دور دوم در نظر گرفته شده بود از بین رفت و کمیسیون مجبور است که تا آن مواد را دوباره تهیه نماید و بعدا انتقال آن به ولایات واز آنجا به مراکز رای دهی وقت ایجاب میکند.

به تاریخ ۹ حمل در حالیکه پنج روز به روز رای دهی مانده بود، پنج تن از افراد انتحاری با استفاده از چادری داخل یک ساختمان در نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات شده وساختمان این کمیسیون را هدف قرار دادند که بعد از پنج ساعت درگیری میان مهاجمین ونیروهای امینتی مهاجمین از پا درآورده شدند ودو گدام این کمیسیون آتش گرفت.

اما درآن زمان کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که در این گدامها مواد غیر اساسی بود که حریق شده است.

آقای نورستانی گفت "اگر شرایط نورمال میبود و اگر احیانا گدامها از بین نمیرفت ما میتوانستیم که آنرا دو هفته بعد از اعلام نتایج نهایی برگزار کنیم وتنها اوراق دو نامزد میماند که میتوانستیم تهیه کنیم ."

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در این شکی نیست که قانون نقض میشود اما چاره یی نیست که در وقت آن انتخابات دور دوم برگزار نمیگردد.


اما آقای نورستانی تاکید کرد که باز هم این کمیسیون منتظر فیصله های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است اما پیش بینی های که این کمیسیون کرده انتخابات به دور دوم میرود.

وی گفت "ما مطابق به قانون باید انتخابات دوردوم رابه تاریخ ۲۸ می برگزار نمایم اما اکنون به تاریخ ۱۴ جون مطابق ۲۴ جوزا را پیش بینی کردیم که برگزار گردد."

به گفته آقای نورستانی، انتخابات دور دوم کم هزینه تر از انتخابات دور اول میباشد و در انتخابات دور دوم تقریبا ۱۸میلیون دالر مصرف خواهدشد.

تکمیل شدن مواد انتخاباتی

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تقریبا تما م موادی انتخاباتی که برای دور دوم نیاز است درحال تکمیل شدن است وتا روز شنبه هفته آینده صد فیصد تکمیل میگردد.

آقای نورمحمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آشنای صدای امریکا گفت که این کمیسیون در مورد ورق رای دهی ورنگ مورد نیاز اقداماتی نموده است.

وی افزودکه درحدود ۱۵ میلیون ورق رای دهی برای دور دوم چاپ شده است و بعضی از مواد دیگر و غیر اساس در دفاتر ولایتی این کمیسیون موجود میباشد.

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از ۱۴میلیون اوراق رای دهی چاپ گردیده بود.

باز بودن نزدیک به ۲۵هزار محل رایدهی در دور دوم

آقای نور درمورد اینکه به چه تعداد محلات رای دهی در دور دوم انتخابات باز خواهد بود و آیا نشستهای دراین مورد با نهاد های امنیتی داشته اند گفت که این کمیسیون در مورد تامین امنیت انتخابات برای دور دوم با نهاد های امنیتی قبلا هم جلساتی داشته و درهفته پیشرو نیز نشستی دارند وبعد از اعلام نتایج نهایی مکمل روی پلان امنیتی انتخابات دور دوم کار میشود تا نهاد های امنیتی امنیت محلات رای دهی را تامین کنند.

به گفته وی، درحدود ۱۹۵۰۰ محل باید صد فیصد در انتخابات دور دوم باز باشد که در آن محلات انتخابات صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افزود که با نهاد های امنیتی در مورد بیشتر از ۸۰۰ محل رای دهی دیگر که بنابر مشکلات امنیتی و اقلیمی در دور اول مسدود بود نیزصحبت شده که دردور دوم این محلات نیزباز گردد.

وی گفت "ما امید وارهستم که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به ۲۵هزار محل رای دهی باز باشد.

قرار است نتایج نهایی انتخابات به تاریخ ۲۴ ثور بعد از بررسی های شکایات توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام گردد ودرآن زمان دیده خواهد شد که آیا انتخابات به دور دوم میرود ویا در دوراول یک تن از نامزدان پیشتاز برنده میگردد.
XS
SM
MD
LG