لینک های دسترسی

Breaking News

بررسی مجدد بیشتر از هزار محل رای دهی شوراهای ولایتی


ارشیف
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند جمع بندی نتایج شورای های ولایتی تقریبا تکمیل گردیده است وبیشتر آن داخل سیستم شده است.

نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به صدای امریکا گفت که شمارش آرای ولایتهای کابل وهرات که نامزدان آن بیشتر بودند وزمان بیشتر را کار داشت نیز روز گذشته تکمیل گردیده است.

وی تایید نمود که در بعضی از محلات شوراهای ولایتی نیز تخطی وتقلب صورت گرفته است .

به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات،به تعداد ۱۰۲۴ محل رای دهی شورا های ولایتی در۳۴ ولایت کشور تفتیش مجدد میگردد.

آقای نور گفت که روند بررسی مجدد حدود ۳روز قبل در۳۱ ولایت آغاز گردیده واز جمله ۱۰۲۴ محل درحدود ۵۰ درصد دراین مدت تفتیش مجدد شده وجدول نتایج آن در سیستم پروس میشود.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در بعضی از محلات که مشکلات وجود دارد باید شمارش مجدد صورت گردد اما وی مشخص نکرد که چه تعداد از محلات شمارش مجدد میشود اما افزود که در ۳۴ ولایت محلاتی است که تفتش وشمارش مجدد میگردد.

وی گفت لستی محلات که مشکلات دارد کار روی آن جریان دارد وبه زودترین فرصت به ولایتهای مختلف برای شمارش مجدد فرستاده میشود.

آقای نور گفت که نتیجه ابتدایی ونهایی انتخابات شورا های ولایتی مطابق به تقویم انتخاباتی در زمان معین آن اعلام میگردد.

به اساس تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی شورا های ولایتی به تاریخ ۲۷ ثور ونتایج نهایی آن به تاریخ ۱۷ جوزا باید اعلام گردد.

برای شورا های ولایتی بیشتر از سه هزار نامزد وجود داشت اما به تعداد ۲۷۱۳ تن آنها درلست نهایی راه یافتند.
XS
SM
MD
LG