لینک های دسترسی

Breaking News

لایحه تمدید ویزه خاص مهاجرت برای افغانها


اعضای گانگرس: ویزه خاص مهاجرت برای افغانها را تمدید کنید
اعضای گانگرس: ویزه خاص مهاجرت برای افغانها را تمدید کنید

جان مکین، آدم کینزینگر ، ارل بلومنور و جین شهین اعضای احزاب جمهوریخواه و دموکرات لایحه یی را به کانگرس امریکا پیشکش نموده اند تا معیاد ویزه خاص مهاجرت را که در اخیر سال ۲۰۱۴ تمام میشود، برای افغانها تمدید شود.

آن عده افغانها و عراقی ها که با قوای امریکایی، حکومت ایالات متحدۀ امریکا و رسانه های امریکایی در افغانستان کار کرده اند، به پاس خدمات شان ویزه خاص مهاجرت دایمی به امریکا داده میشود. این لایحه از طرف نزده تن اعضای جمهوریخواه و دموکرات کانگرس حمایت شده است.


برنامه ویزه خاص برای افغانها اخیر سال جاری ختم میشود. لایحه دوحزبی درحمایت از فرمان حفاظت متحدین افغان شام چارشنبه به کانگرس امریکا پیشکش شد تا بعد از دیگر با آوردن اصلاحات لازم برای یکسال دیگرتمدید شود.

تمدید این لایحه شامل سه هزار ویزه و شرایط وسیع تر برای اخذ ویزه میباشد تا به تعهد ایالات متحده امریکا اعتبار داده شده و آن عده افرادی که در خارج با به خطر انداختن جان شان در صف قوای امریکایی خدمت کرده اند، بتوانند به امریکا مهاجرت کنند.

آدم کینزینگر، عضو جمهوریخواه از ایالت ایلونای معتقد است: زنان و مردان افغان با گرفتن خطر برای قوای امریکایی کمک کرده اند. آنها مستحق اند تا ایالات متحده به وعده اش در حفظ جان آنها و خانواده های شان وفا کند.

وی اضافه کرد این کار درستی است که ما میکنیم و لازم است تا ما بحیث یک ملت اکنون و درآینده به قول خود وفا کنیم. بسیار ساده است که بگوییم امریکا بار دیگر به جنگ داخلی کمک نخواهد کرد و این موقعیتی است که برای آنهایی که جان های امریکاییان را حفظ میکنند رسیدگی کنیم.

سناتور جین شهین، عضو کانگرس از ایالت نیو همشیر میگوید ما مسؤولیت داریم ووظیفه ما است تا هزاران افراد ملکی که جان های شان را درزمان جنگ برای حفظ کشور ما بخطر انداخته اند، کمک کنیم.


وی همچنان اشاره کرد که حتی با ختم ماموریت امریکا در افغانستان، و با درنظرداشت مشکلات داخلی امریکا، ایالات متحده مسوولیت روشن دارد تا به وعده هایی که به متحدین افغان داده شده، وفا کند.

درین میان، ارل بلومنور، عضوکانگرس از ایالت اورگان درمورد تمدید لایحه ویزه خاص برای افغانها میگوید" ترجمان های افغان و عراقی برای کمک و حفاظت جان عساکر امریکایی جان های شان را به خطر انداختند. ما برای آنها وعده کردیم.


با قانونی شدن این لایحه برای ترجمان هایی که شجاعانه با مطبوعات امریکایی، سازمان های غیر انتفاعی، و قوای امنیت بین المللی کارکرده اند وبا خانواده های شان در خطر بسر میبرند، فرصت مهاجرت داده میشود.

تمدید فرمان حفاظت متحدین افغان از جانب سربازانی که در افغانستان خدمت کرده اند، برنامه کمک برای مهاجرین عراقی ، پروژه امنیت ملی ترومن و تعدادی از نهاد دیگرحمایت شده است.

XS
SM
MD
LG