لینک های دسترسی

Breaking News

نور: ممکن اعلام نتایج نهایی به تعویق بیافتد


نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا هر چه زودتر نتیجه فیصله های شانرا به این کمیسیون روان کند .

مطابق به تقویم انتخاباتی باید کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله های شان را در مورد شکایات رسیده به تاریخ ۲۱ثور به کمیسیون مستقل انتخابات روان میکرد اما اکنون دو روز از این تاریخ گذشته است.

نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز درنشست خبری گفت که تا چاشت روز سه شنبه هم کمیسیون شکایات نتیجه فیصله های خود را به این کمیسیون نفرستاده است.

وی افزود که مطابق به تقویم انتخاباتی باید این کمیسیون نتایج نهایی را به تاریخ ۲۴ ثور یعنی فردا اعلام نماید وابراز امید واری کرد که هرچه عاجل ترفیصله های خود را آن کمیسیون روان کند.

آقای نور گفت " اگر امروز فیصله های آنها در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار نگیرد مشکل خواهد بود تا مطابق به تقویم رفتار کنیم ونتایج نهایی را به تاریخ معینه اعلام کنیم."

به گفته وی به اساس فیصله های که دو کمیسیون نموده بودند، چون نتایج ابتدایی با دو روز تاخیر اعلام شده بود باید این کمیسیون به تاریخ ۲۱ فیصله های شانرا روان میکرد.

آقای نور افزود که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید تقویم انتخاباتی را در نظر گرفته وفیصله های شانرا هر چه زودتر روان کنند.

اظهارات کمیسیون شکایت
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی عصر روز سه شنبه درنشست خبری گفت که این کمیسیون تصمیم خود را نسبت به شکایات رسیده از انتخابات ختم کرد و تا ساعتی دیگر تصامیم خود را به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که آنها در چند روز گذشته درمورد ٩٠٠ شکایات رسیده از روز انتخابات، بررسی های علنی داشته و بلاخره به اساس دفاعیه های نامزدان، شکایات واسناد در زمینه تصمیم گرفته است.

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی عصر روز سه شنبه درنشست خبری گفت که این کمیسیون تصمیم خود را نسبت به شکایات رسیده از انتخابات ختم کرد وتا ساعتی دیگرتصامیم خود را به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستد.

وی گفت "برای ما معلوم نیست که چه تعداد از آرا باطل وچه تعداد با اعتبار شناخته شده است و ما صرف فیصله های خود را نسبت به محلات و مراکز رای دهی تحت شکایت صادر کردیم."

قبلا این کمیسیون گفته بود که از جمله بیشتر از ۲۰۰۰ شکایات رسیده به تعداد ۹۰۰ مورد آن روی نتایج نهایی تاثیر گذار خواهد بود.
XS
SM
MD
LG