لینک های دسترسی

Breaking News

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری فردا اعلام میگردد


نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نور محمد نور میگوید که فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی به این کمیسیون رسیده وفردا این کمیسیون نتایج نهایی را اعلام مینماید.

آقای نور به صدای امریکا گفت که بعد از ساعت 3 بعد از چاشت امروز فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را این کمیسیون دریافت نمود وامروز این کمیسیون فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را با سسیتم تطبیق مینماید.

وی افزود که فردا پیش از چاشت نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام میشود.

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری باید امروز مطابق به تقویم انتخاباتی اعلام میگردید اما به دلیل نرسیدن فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام نتایج به تاخیر افتاد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی دلیل تاخیر درفرستادن فیصله های شانرا بررسی شفاف وعادلانه شکایات ودفاعیه های نامزدان خواند وسخنگوی این کمیسیون روز گذشته گفت که به همین دلیل تاخیر در فرستادن فیصله ها صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات روز گذشته گفته بود که در مورد آن محلات که شواهد واسنا د موثق وجود نداشت آرای آن محلات باطل ودر مورد محلات که اسناد دقیق وجود داشت آرای آن محلات با اعتبار شناخته شده است.

اما وی در مورد تعدادی آرای باطل وبا اعتبار شناخته شده واینکه از کدام نامزدان میباشد وچقدر آرا باطل شده است ،جزییات ارایه نکرد وگفت که این از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است که اعلام نماید.

اما در حالیکه روز گذشته سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد فیصله های شان جزییاتی ارایه نکرد عزیز الله آریا فر یک تن از کمیشنران این کمیسیون در صفحه فیس بوک اش از بعضی از آمار سخن گفته است.

در صفحه فیس بوک آقای آریافر آمده است که از میان ۹۰۰ شکایت که به تعداد ۹۴۰ مرکز در سرتاسر افغانستان را در برمیگرفت،صرف آرای ۳۷ مرکز در جلسه دیروز این کمیسیون باطل شده است.

وی گفته است که آرای باطل شده از هرات به استثنای ۸ مورد نیز دوباره با اعتبار شناخته شده است.

در صفحه فیس بوک آریافر آمده است که دررابطه به شکایت ها در مورد نتایج ابتدایی آرای چهار مرکز و۵ محل باطل شده است ومجموع این ابطال ها تغییری قابل ملاحظه یی بر نتایج ابتدایی وارد نمیکند.

رسیدگی مجدد به آرای بعضی از محلات

درین میان چاشت روز چارشنبه عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان پیشتاز خواهان رسیدگی مجدد ۱۴۳۳ محل رای دهی از کمیسیون شکایات انتخاباتی شد.

آقای عبدالله گفت که از ۱۴۳۳ محل رای دهی در ۱۱۳۰ ورق نتایج با وجودیکه مهر،امضای مسوول محل وامضای ناظر وجود ندارد آرا به نفع یک نامزد شمارش شده است اما درزمان موارد مشابه به ان که مربوط به تیم اصلاحات وهمگرایی میشود،از شمارش بیرون شده است.

وی از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا به این موارد رسیدگی نماید وگفت که هرنوع تحلل وبهانه گیری در ارتباط به رسیدگی به این اعتراضات که اعتراضات قانونی است،سلامت انتخابات واعتماد مردم افغانستان را به شفافیت وقانونمند بودن انتخابات صدمه میرساند ومردم هرنوع بی تفاوتی در عملکرد وهر نوع کار قانونی شانرا تحمل نمیکنند.

اما سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد خواست عبدالله عبدالله برای رسیدگی به اعتراضات شان گفت که آنها به تمام شکایات که مطابق به قانون به تاریخ معینه آن به این کمیسون رسیده است ،رسیدگی نموده اند.
XS
SM
MD
LG