لینک های دسترسی

Breaking News

قانونی: دشمن درتلاش برهم زدن دور دوم انتخابات است


ارشیف
معاون اول رئیس جمهور میگوید که مخالفین مسلح دولت تلاش مینمایند تا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را با چالش روبرو سازند.

محمد یونس قانونی، روز یکشنبه درنشست در وزارت دفاع ملی با مسوولین و قوماندانان قول اردو و فرقه های این وزارت درمورد تامین امنیت انتخابات گفت، نیروهای امنیتی باید نسبت به دور اول تلاش کنند تا امنیت انتخابات را تامین نمایند. زیرا دشمن نسبت به دور اول دراین دور تلاش بیشتر میکند تا امنیت انتخابات را برهم بزند.

وی افزود که دشمن با عقده مندی از ناکامی حرکت های تکتیکی شان در انتخابات گذشته سخت در فکر سبوتاژ و اخلال امنیت در دور دوم انتخابات است.

آقای قانونی در این نشست از نیروهای امنیتی خواست تا پلان های دشمن را خنثی نمایند وبرای آنها موقع ندهند تا باعث مشکلات در انتخابات گردند .

معاون اول رئیس جمهور از نیروهای امنیتی نیز خواهان حفظ بیطرفی شان در انتخابات دور دوم شد .

بسم الله محمدی، وزیر دفاع ملی در این نشست از مردم خواست که بدون کدام هراسی مانند دور اول در روز رای دهی به پای صندوقهای رای بروند ونهاد های امنیتی آمادگی های خود را برای تامین امنیت انتخابات گرفته است.

وی افزود که این نیروها آماده اند تا هر نوع پلان دشمن را خنثی نمایند واز آخرین امکانات خود برای تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری استفاده میکنند.

آماده گی ها برای تامین امنیت انتخابات
دراین نشست جنرال شیر محمد کریمی، لوی درستیز وزارت دفاع ملی گفت که این وزارت از قبل برای تامین امنیت انتخابات آمادگی دارد.

وی گفت "مانند دور اول از لحاظ تامین ارتباطات این دور هم بسیار اهمیت دارد وبه همین سبب ما دو هفته قبل پلان های احتمالی را شروع کرده بودیم وتدابیر گرفته بودیم واوامر مشترک صادر کردیم وهماهنگی میان نهاد های امنیتی را شروع کردیم."

لوی درستیز تایید نمود که در دور قبل نواقصی در کار های شان وجود داشت وگفت که دراین دور برای رفع آن نواقص اقدام و تلاش میکنند تا خلا های دور گذشته را پر کنند .

آقای کریمی گفت که روز دوشنبه جلسه سه جانبه که در آن لوی درستیز پاکستان هم حضور میداشته باشد،خواهند داشت و درآن جلسه، از لوی درستیز حکومت پاکستان میخواهند تا در سرحدات مانع ورود تروریستان وافراد مسلح شوند وسرحدات را کنترول کنند تا کسانیکه برای مختل کردن انتخابات میایند از ورود آنها جلوگیری گردد.

وی افزود که قوتهای سرحدی ونیروهای اردوی ملی در هماهنگی با هم از هر نوع فعالیت تروریستان درداخل کشورنیز جلوگیری میکنند.

دراین نشست مسوولین وزارت دفاع گفتند که این وزارت گزارش خود را درمورد تامین امنیت دور دوم انتخابات بعد از یک ارزیابی دو هفته یی ارایه خواهند کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید که این کمیسیون نشست های را در مورد دور دوم انتخابات با نهاد های امنیتی داشته واین کمیسیون نشست های بیشتری را با این نهاد ها برای تامین امنیت مراکز رای دهی،رای دهندگان ونامزدان خواهند داشت.

دور اول انتخابات ریاست جمهوری بدون کدام چالشی بزرگ امنیتی به پایان رسید ونیروهای امنیتی افغان توانستد که امنیت مبارزات انتخاباتی نامزدان وروز رای دهی را تامین کنند ودر نتیجه بیشتر از ۷ میلیون تن توانستد که در انتخابات اشتراک نمایند.
XS
SM
MD
LG