لینک های دسترسی

Breaking News

فیفا: اشتباهات دور اول در دور دوم انتخابات تکرار نگردد


کنفرانس خبری بنیاد انتخابات شفاف افغانستان"فیفا"
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان"فیفا" میگوید که باید درسهای اساسی از دور اول انتخابات گرفته شود و کمیسیون مستقل انتخابات تلاش نماید تا مشکلات دور اول در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تکرار نگردد.

فیفا امروز گزارشی را به هدف آوردن اصلاحات در پروسه انتخابات به خصوص روند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نشر نمود.

کمبود برگه های رای دهی و ارتباط آن به پر شدن صندوقها و اجازه ندادن ناظرین در ساعت اولیه روز رای دهی در محلات رای دهی از موارد عمده یی بود که فیفا در این گزارش به آن پرداخته و پیشنهاداتی را نیز به کمیسیون های انتخاباتی نموده است.

فهیم نعیمی، سخنگوی بنیاد فیفا در نشست خبری امروز گفت که کمبود برگه های رای دهی در مراکز رای دهی یکی از مشکلات عمده در روز رای دهی در دور اول انتخابات بود که کمیسیون مستقل انتخابات در بسیاری از محلات نتوانست که این مشکل را برطرف کند و نه قادر به باز کردن محلات جدید شد.

وی افزود که باید کمیسیونهای انتخاباتی از دور اول که مشکلات جدی وجود داشت،درسهای را بگیرند ودردور دوم از مشکلاتی که وجود داشت جلوگیری نمایند واجازه ندهند که این مشکلات تکرار گردد.

به گفته وی،در روز رای دهی دور اول،کمبود برگه های رایدهی در ۷۷۹ محل صورت گرفته که در ۵۹۲ محل برگه های رای دهی قبل از چاشت تمام شده بود ونشان میدهد که در این محلات تقلب صورت گرفته است اما یافته های گزارش نشاندهنده تقلب سازمان یافته نیست.

وی افزود که اکنون کمیسیون مستقل انتخابات به اساس معلوماتی که دراختیار این بنیاد قرار داده برای رفع این مشکل ۲۵۱۸ محل را درسرتاسر افغانستان اضافه نموده است.

آقای نعیمی گفت که اما ارزیابی های فیفا نشان میدهد که اضافه نمودن این محلات در برخی از مراکز به اساس ارزیابی های دقیق صورت نگرفته است.

وی گفت "ما هنوزهم خواهان این هستیم که دراین زمینه ارزیابی های خود را دقیق تر انجام بدهند وافزودن محلات را برای برطرف کردن مشکل بدانندوایجاد محلات جدید باعث مشکلات تازه در دور دوم نگردد".

در این گزارش فیفا پیشنهاداتی را برای بهتر شدن روند انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات نموده است.

دراین گزارش فیفا از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا محلات احتیاطی در سرتاسر افغانستان در نظر گرفته شود ودر صورت ضرورت عاجل باز گردد تا مردم از حق رای شان محروم نگردند ودر روند گذشته با وجودیکه محلات احتیاطی در نظر گرفته شد بود اما باز نگردید.

اما نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفت که محلات تازه در جاهای که جمعیت بیشتر است و ورق رای دهی در دور گذشته کمبود شده بود، ایجاد گردیده است.

افزودن محلات رای دهی در مناطق پر جمعیت، ایجاد محلات رای دهی تاز ه در محلاتی که با کمبود برگه رای دهی مواجه میشود،شفافیت در مجازات کارمندان انتخابات که تخطی کرده اند، عدم مانع شدن ناظرین فیفا در لحظات اول روز رای دهی،از پیشنهادات عمده فیفا در این گزارش برای کمیسیون مستقل انتخابات میباشد.

سخنگوی بنیاد فیفا گفت که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در حدود ۷۰ فیصد از محلات را این نهاد توسط حدود ۱۰ هزار از ناظرین شان نظارت نموده اند ودراین دوراین بنیاد تلاش میکند تا محلات بیشتری را تحت نظارت قرار دهند.

اما احمد یوسف نورستانی در نشست خبری روز یکشنبه گفت که در دور دوم انتخابات به تعداد ۲۳۳۱۲محل رای دهی در سرتاسر افغانتسان باز میباشد که به تعداد ۳۵۰۰ محل، تازه ایجاد گردیده است.
XS
SM
MD
LG