لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت تیم انتخاباتی سیاف از عبدالله


ارشیف
تیم انتخاباتی استاد عبدرب الرسول سیاف از تیم انتخاباتی عبدالله عبدلله حمایت خود را اعلام نمود. در نشست روز سه شنبه به این منظور برگزار شده بود دو تن از معاونین وی حضور داشتند، شخص آقای سیاف در آن اشتراک نه ورزیده بود.

محمد اسماعیل معاون اول سیاف در این نشست ضمن اعلام حمایت از تیم عبدالله عبدالله گفت که تیم شان به دلیل برنامه ای خوب تیم عبدالله با تآن یم یکجا شده اند. وی افزود که استاد سیاف باز هم همه آنها را دور یکدیگر جمع نمود.

مولوی عبدالوهاب عرفان معاون دوم استاد سیاف گفت که تیم آنها بعد از مشوره و فکر از تیم عبدالله عبدالله پشتیبانی مینمایند و از آقای عبدالله خواست که در صورت پیروز شدن به نیازمندی های افغانستان که رسیدن به صلح پایدار، آوردن امنیت و حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری میباشد، اقدامات و تلاش جدی نماید.

آقای عبدالله از حمایت تیم انتخاباتی استاد سیاف استقبال نمود و گفت، خوشحال است که مورد حمایت یک تیم ملی قرار میگیرد. او افزود که درصورت برنده شدن، یک حکومتی با برنامه های ملی را میسازند که همه مردم در آن خود را شریک بدانند.

داغ شدن پیکار های انتخابایت نامزدان

اما درحالیکه ١١ روز به روز رای دهی و رفتن مردم به پای صندوقهای رای مانده مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری نیز داغتر شده میرود و هر کدام این نامزدان با رفتن به ولایت های مختلف تلاش دارند که حمایت بیشتر مردم را از آن خود نمایند.

به سلسله سفر های ولایتی روز سه شنبه آقای عبدالله به غزنی رفت و آقای احمدزی به بلخ سفر نمود.

آقای عبدالله خطاب به باشنده های غزنی گفت که درعملی کردن خواستهای مردم غزنی که اعمار بند برق، ساختن سرکها، تامین امنیت، بازسازی بند سلطان، و سایر موارد تلاش خواهند کرد و هر سال معنویت و فرهنگ غزنی را تجلیل خواهند کرد.

آقای احمدزی در بلخ به هوادارانش گفت که این کشور با کثافت اداری و رشوت آباد نمیشود بلکه با علم و دانش آباد میشود. وی گفت که از هر رای مردم حافظت ونظارت خواهند کرد.

کاستی ها در کارکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی

از سوی دیگر امروز بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان دومین گزارش این نهاد را درمورد کاستی ها وکمی های که در کار کرد کمیسیون شکایات انتخاباتی در دور اول وجود داشت نشر نمود.

دراین گزارش فیفا به سه مورد عمده که عدم رسیدگی به تخلفات وتقلبات انتخاباتی در نبود شکایات در دور اول ،فیصله های غیر علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی وتمدید غیر قانونی مدت فعالیت دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی پرداخته است.

دراین گزارش فیفا از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته است تا این موارد در دور دوم تکرار نگردد وکمیسیون شکایات مطابق به قانون ولوایح انتخاباتی عمل نماید.

فهیم نعیمی سخنگوی فیفا در نشست خبری گفت که در دور اول مشاهدات این نهاد نشان میدهد که در جلسات علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی در سطح مرکز وولایات کاستی های وجود داشت.

وی هدف از نشر این گزارش را آموختن درسها از دور اول و اصلاحات در دور دوم و عدم تکرار مشکلات دور اول در دور دوم خواند.

وی گفت "درحالیکه به شکایات در جلسات علنی رسیدگی صورت گرفت اما اسنادی که از سوی ناظرین نامزدان در مورد مشکل در صندوقهای برخی از محلات ارایه شده بود ،ارزیابی فزیکی صندوقها صورت نگرفت وفقط به اساس اسناد وشواهد قضاوت صورت گرفت."

سخنگوی فیفا گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی در دور اول به تقلبات وتخطی های که در دور اول وجود داشت، اما شکایت در مورد آن صورت نگرفته بود، رسیدگی نکرده و درحالیکه به محض اطلاع از رسانه ها ونهاد های مشاهدمطابق به قانون انتخابات و طرزالعمل رسیدگی به شکایات، باید آنرا بررسی مینمود.

وی گفت "این کمیسیون مسوولیت نگهداری آرای مردم را دارد وباید تحقیق هم کند ووظیفه پولیس را هم انجام دهد."

سخنگوی فیفا گفت که مطابق به قانون جلسات علنی دایر گردید اما فیصله های غیر علنی در مخالفت با قانون انتخابات وطرزالعمل رسیدگی به شکایات انتخاباتی بود وباید در دور دوم این فیصله ها علنی صورت گیرد.

آقای نعیمی تمدید مدت کار دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی را هم نقض قانون خواند و گفت که مطابق به قانون این دفاتر درمدت ده روز باید در مورد شکایات،فیصله های شانرا اعلام میکرد ونتیجه آنرا به دفتر مرکزی میفرستاد اما فیصله های کمیسیون در مورد تمدید کار این دفاتر در تضاد با طرزالعمل ها وقانون انتخابات است که در دور دوم تکرار نشود.

هم چنان این کمیسیون پیشنهاد نمود که از لحاظ منابع وامکانات کمیسیون شکایات انتخاباتی تقویه گردد تا بتواند در دور دوم به تمام شکایات رسیدگی نماید.

رسیدگی به شکایات شورا های ولایتی

از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی در چهارمین روز رسیدگی به شکایات شورا های ولایتی به تعداد ٢٨٦ شکایات حوزه جنوب غرب را که شامل ولایتهای نیمروز، هرات، فراه، غور و بادغیس میشود مورد رسیدگی قرار داد.

نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون گفت که در مجموع تا حال به تعداد ١٣٧٦ شکایات بررسی گردیده و امکان دارد که در نتیجه بررسی ها این شکایات روی نتایج نهایی تاثیر بگذارد.

این کمیسیون فردا شکایات ولایتهای شرقی را مورد بررسی قرار میدهد.
XS
SM
MD
LG