لینک های دسترسی

Breaking News

شکایات درج شده از جریان مبارزات انتخاباتی


نشست کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تعداد ۱۱ مورد شکایت دراین کمیسیون درج شده است.

ولید اکبر سروری، معاون دارالانشا کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست مشترک آگاهی دهی در مورد ثبت شکایات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با نمایندگان نامزدان،جامعه مدنی، احزاب سیاسی و رسانه ها گفت که بیشتر این شکایات از سوی نامزدان میباشد.

به گفته وی، این شکایات در مورد استفاده از امکانات دولتی،توهین به نامزدان وپاره کردن عکسهای نامزدان میباشد.

آقای سروری گفت که ۴ مورد شکایت از سوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله و ۴ مورد شکایت ازسوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در کابل صورت گرفته است و سه مورد شکایت دیگر در ولایتهای غور و تخار از سوی تیم های انتخاباتی و مردم درج شده است.

معاون دارالانشا کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که کار روی این شکایات جریان دارد و با دریافت اسناد و شواهد از سوی ستاد های انتخاباتی در جلسات علنی بر رسی میگردد.

وی گفت که در دور اول ریاست جمهوری کاستی ها و کمی های در کار این کمیسیون وجود داشت اما با گرفتن تجربه از گذشته این کمیسیون برای رفع نواقص دور اول آمادگی های گرفته است.

وی تعهد نمود که رسیدگی به شکایات در دور دوم هم به صورت علنی وبا شفافیت در حضور ناظرین ومشاهد ین صورت میگیردوهمه معلومات را در دسترس همه قرار میدهند.

وی یکی از چالشهای سر راه این کمیسیون را در دور اول، زمان ثبت شکایات خواند وگفت که در دور اول بسیاری از تیم ها وافراد زمان درج شکایات را درنظر نگرفته بودند ودر بسیاری از اوقات نقض شد ودر دور دوم باید مطابق به طرز العمل ها و قوانین انتخاباتی شکایات در وقت معین آن درج گردد.

معاون دارالانشا کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که هر شکایتی که در ج میگردد باید مستند باشد تا مطابق به آن کمیسیون آنرا رسیدگی نماید.

وی از همه نهاد ها ومردم خواست تا با نظارت شان از تخطی و تقلب در انتخابات جلوگیری نمایند و در صورت مشاهده موارد تخطی و تقلب آنرا درج این کمیسیون نمایند.

آقای سروری خاطر نشان نمود که اولین و موثر ترین مرجع برای جلوگیری از تقلبات انتخاباتی تیم های نامزدان و هوا داران شان میباشند.

همچنان وی تاکید کرد هیچگونه محدودیتی در روز انتخابات برای فلمبرداری و تصویر گرفتن وجود ندارد و هیچکسی به شمول ارگان های امنیتی، کارمندان کمیسیون و ناظرین حق جلوگیری از تصویر برداری را در مراکز و محلات رای دهی ندارند.

رئیس دارالانشا کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود که کمیسیون شکایات، ناظرین و مردم میتوانند از جریان تقلب فلمبرداری نمایند و یا عکس بگیرند و سند داشته باشند .

کمیسون شکایات انتخاباتی درحالی نشستی را با نهاد های مختلف در مورد چگونگی بررسی شکایات دور دوم برگزار نمود که برخی از این نهاد ها از کار کرد این کمیسیون در دور اول در کابل و ولایات شاکی بودند و هم چنان این نهاد ها خواهان فیصله های کمیسیون به صورت علنی شدند.
XS
SM
MD
LG