لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت ارسلا از نامزدی اشرف غنی و ولی مسعود از عبدالله


ارشیف
هدایت امین ارسلا، نامزد دور اول انتخابات ریاست جمهوری، در دور دوم انتخابات حمایت اش را از نامزدی اشرف غنی احمدزی اعلام نمود.

آقای ارسلا، در نشست خبری مشترک با اشرف غنی احمدزی گفت که با هر دو نامزد ریاست جمهوری روابط بسیار نزدیک دارد اما وی به دلیل مشترک بودن برنامه هایش با تیم آقای احمدزی، از وی حمایت مینماید.

وی ابراز امید واری نمود که آقای احمدزی در صورت پیروزی این برنامه ها را عملی کند واز کسانیکه در دور اول از وی پشتیبانی نموده بودند خواست تا در دور دوم از آقای احمدزی اعلام حمایت نمایند.

آقای احمدزی، از حمایت آقای ارسلا و تیم انتخاباتی قبلی وی استقبال نمود و گفت که آنها یکجا برای عملی کردن آرمانهای مردم افغانستان و عملی کردن برنامه های شان کار خواهند کرد.

وی بار دیگر تاکید به بیطرفی نهاد های امنیتی و عملی شدن فرمان رئیس جمهور که قوای امنیتی در حریم ا نتخابات داخل نگردد، شد.

آقای احمدزی گفت که حضور قوای امنیتی را د رمحلات رای دهی نمیخواهند وتیم آنها تمام این پروسه را فلمبردای و نظارت مینماید و گفت "ما خیانت در انتخابات را تحمل کرده نمیتوانیم".

از سوی دیگر امروز بنیاد احمد شاه مسعود، که در راس آن احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود قرار دارد، از نامزدی عبدالله عبدالله حمایت نمود.

عبدالله عبدالله از حمایت این نهاد ابراز امتنان نمود و بار دیگر از مردم خواست تا در روز انتخابات اشتراک نمایند و رای بدهند.

وی افزود که اشتراک مردم انتخابات را برنده میسازد.

احمد ولی مسعود، درحالی از نامزدی عبدالله در این دور انتخابات حمایت مینماید که احمد ضیا مسعود از نامزدی اشرف غنی احمد زی اعلام حمایت نمود.

چهار روز به برگزاری انتخابات باقی مانده است و در روز رای دهی معلوم خواهد شد که آیا مردم باز هم مانند دور اول حضور گسترده در انتخابات خواهند داشت و رای خواهند داد.

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از 7 میلیون به پای صندوقهای رای رفتند ورای دادند که ٣٦ درصد آنها را زنان تشکیل میداد.
XS
SM
MD
LG