لینک های دسترسی

Breaking News

تدابیر شدید امنیتی برای تامین امنیت روز انتخابات


شیر محمد کریمی،لوی درستیز افغانستان
شیر محمد کریمی، لوی درستیز درنشست خبری گفت که نهاد های امنیتی تدابیر شدید امنیتی را گرفته اند وبه مردم اطمینان داد که بدون کدام هراسی فردا در پروسه انتخابات اشتراک نمایند.

وی افزود که تا روز گذشته درهمه نقاطی که تحت تهدید بلند قرار داشت،عملیات ها انجام شده ونتایج خوبی هم این عملیات ها داشته است ودرنتیجه آن تلفات زیادی به دشمن وارد گردیده است.

به گفته آقای کریمی،در نتیجه این عملیات ها تعداد زیادی مواد انفجاری همراه با موتر ووسایط مملو از مواد انفجاری بدست پولیس افتاده و وانتحاری ها باز داشت شده است اما وی د رمورد رقم دقیق آن جزییات ارایه نکرد.

لوی درستیز گفت که دشمن درنتیجه ناکامی شان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شماری از والیان وقوماندان های شانرا تبدیل کردند واینبار هم تدابیر شدید امنیتی گرفته شده ودر همه جاهای تحت تهدید بلند نیروهای امنیتی جا به جا شده اند.

به گفته وی، دشمن تصمیم مختل کردن انتخابات را دارد اما این بارهم امنیت بهتر تر از دور اول تامین خواهد شد.

از سوی دیگر جنرال ظاهر قوماندان امنیه کابل در نشست خبری گفت که تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل گرفته شده واز روز گذشته تمام دروازه های کابل مسدود گردیده است.

وی تایید نمود که تهدیدات بسیار جدی دشمن وجود دارد اماباهمه این تهدیدات نیروهای امنیتی آمادگی های لازم را برای تامین امنیت انتخابات وتهدیدات دشمن گرفته اند.

وی افزود که به تعداد ۲۶ هزار نیروی امنیتی برای تامین امنیت شهر کابل ومراکز رای دهی گماشته شده اند.

آقای ظاهر،گفت که تمام نیروهای امنیتی از ۷۲ ساعت قبل در حالت احضارات درجه یک در نقاط اساس وکلیدی در کابل وهمه ولایات کشور جا به جا شده اند.

آمادگیهای وزارت صحت در روز انتخابات

وزارت صحت عامه میگوید که برای روز انتخابات این وزارت آمادگیهای لازم صحی را در تمام ولایات کشورگرفته است.

د رخبرنامه این وزارت آمده است که شفاخانه های دولتی وغیر دولتی در روز انتحابات آمادگیهای لازم صحی را برای رسیدگی به مصدومین حوادث احتمالی اتخاذ نموده اند.

به اساس این خبرنامه،وزارت صحت عامه و بخش های صحی وزارت های امور داخله، دفاع ملی، تحصیلات عالی، ریاست عمومی امنیت ملی و جمعیت افغانی سره میاشت، یک مرکز واحد سوق و اداره صحی را در شفاخانه سردار محمد داوود خان به منظور رسیده گی فوری به حوادث احتمالی در روز انتخابات ایجاد نموده اند.

هشدار به رسانه ها

کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات از دادن اخطاریه به برخی از رسانه به دلیل تخلف در زمان مبارزات انتخاباتی دور دوم خبرداد .

در خبرنامه این کمیسیون آمده است که مطابق به قانون انتخابات ولوایح انتخاباتی،رسانه ها حق نشر پیش داوری ها ونظر سنجی ها را درمورد نتایج انتخابات وسطح نفوذ نامزدان به خصوص در دوره سکوت ندارند.

در خبرنامه آمده است که برخی از رسانه ها که در دور دوم مبارزات ا نتخاباتی مرتکب تخلف از مواد لایحه تنظیم فعالیت های رسانه یی شده اند،اخطاریه دریافت کرده اند.

قرار این اعلامیه،روزنامه آرمان ملی،روزنامه ماندگار وتلویزیون نگاه اخطاریه های این کمیسیون را دریافت کرده اند
XS
SM
MD
LG