لینک های دسترسی

Breaking News

ثبت شکایات علیه کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات


نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی
سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید که به تعداد ۲۷۵ مورد شکایت از روز رای دهی را این کمیسیون دریاقت نموده است.

نادر محسنی افزود که به تعداد ۱۳۵ مورد این شکایات به صورت رسمی در دفاتر ولایتی ومرکزی این کمیسیون ثبت شده است اما به تعداد ۱۴۵ مورد آن تیلفونی میباشد که از آن منحیث معلومات د رپروسه بررسی شکایات استفاده میگردد.

آقای محسنی،گفت که بیشترین شکایات باز هم دراین دور درمورد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات است که ۲۹ مورد میباشد.

وی خاطر نشان نمود که اینبار کمیسیون شکایات درمورد تخطی وتقلب کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات خیلی جدی ترنسبت به گذشته خواهد بود ودر صورت اسناد وشواهد شدید ترین برخورد را با آنها خواهد نمود.

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از ۲۰۰۰ شکایت به کمیسیون شکایات انتخاباتی درج شده بود که بیشتر این شکایات در مورد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات بود.

به اساس همین شکایات ها،کمیسیون مستقل انتخابات به تعداد ۵۳۸۸تن از کارمندان شانرا در دور اول از کارشان برکنار نمود.

شکایات دور دوم کمتر است

آقای محسنی افزود که میزان شکایات دراین دور نسبت به دور اول کمتر است ونشاندهنده اینست که انتخابات دور دوم کم چالش تر نسبت به دور اول بود.

اما وی گفت که ممکن آمار شکایات درمدت ۴۸ ساعت آینده افزایش یابد.

آقای محسنی گفت که ثبت شکایات بعد از روز رای دهی از ساعت ۱۲ شب گذشته آغاز وتا ۱۲ فردا شب به مدت ۴۸ ساعت ادامه مییابد واز نامزدان ومردم خواست تا شکایت های شانرا مستند به این کمیسیون درج نمایند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات نیز خواست تا هر چه زودتر شکایاتی که در روز رای دهی در محلات راهی دهی صورت گرفته به این کمیسیون روان کند.

وی گفت که یکی از دلایل تاخیر دربررسی شکایات انتخاباتی در دور قبلی نرسیدن شکایات روز رای دهی از مراکز ومحلات رای دهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به زمان معین آن بود.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از نهاد های انتخاباتی نیز خواست تا مشاهدات شانرا درمورد روز انتخابات به زودتری فرصت در اختیار این کمیسیون بگذارند تا کمیسیون درزمان بررسی شکایات از معلومات آنها نیز استفاده نمایند.

اما وی گفت که باید گزارشهای شان معقول،منطقی وبرمبنای واقعیت ها باشد.

موارد خشونت علیه خبرنگاران

در روز رای دهی پنج مورد خشونت دربرابر خبرنگاران وتصویر برداران در چهار ولایت از سوی افراد مختلف صورت گرفته است.

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان با پخش اعلامیه یی گفته است که این خشونتها در برابر خبرنگاران وتصویر برداران تلویزیون میترا در جوزجان، تلویزیون چکاد در هرات، رادیو کلید در ننگرهار و رادیو ورانگه در کندهار از سوی پولیس ملی، پولیس محلی و داماد جنرال دوستم صورت گرفته است.

اما در اعلامیه نی آمده است که با وجود این خشونتها خبرنگاران در سایر ولایات با کدام مشکل جدی روبرو نشده اند.
XS
SM
MD
LG