لینک های دسترسی

Breaking News

به تعلیق در آوردن رابطه عبدالله با کمیسیونهای انتخاباتی


عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان ریاست جمهوری گفت که به کمیسیونهای انتخاباتی اعتمادی ندارند و رابطه خود را با آنها به حالت تعلیق در آورد.

این نامزد ریاست جمهوری درنشست خبری گفت که تقلب گسترده در بعضی از ولایات در تبانی با کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است.

وی گفت که در بسیاری جاها صندوقها سازماندهی شده پر گردیده است وتقلب سازماندهی شده صورت گرفته است.

به گفته این نامزد ریاست جمهوری، از ابتدا زمینه سازی برای تقلب صورت گرفته بود واوراق رای دهی اضافی به برخی از ولایات فرستاده شده بود.

وی گفت که این کمیسیون باور خود را نسبت به پروسه انتخابات از دست نداده است بلکه نسبت به کمیسیونهای انتخاباتی از دست داده است.

آقای عبدالله گفت"به دلیل اینکه به خواستهای قانونی ومشروع ما پاسخ ارایه نشده ما آنرا تحریم میکنیم تا زمانیکه جوابهای قناعت بخش از سوی کمیسیونها نداشته باشیم."

برکناری رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات،وضاحت در مورد برکناری وتقرر 5000 کارمند انتخابات،وضاحت درباره بیشتر از هفت میلیون رای دهنده وپر کردن صندوقها در بعضی از مناطق ورای بیشتر نسبت به تعداد نفوس آن مواردی بود که تیم اصلاحات وهمگرایی خواهان پاسخ روشن از کمیسیون انتخابات شده بود.

وی رئیس جمهور را نیز متهم به دخالت در امور انتخابات نمود و گفت که رئیس جمهور کشور از ابتدا بیطرف نبوده است و سیستم به نفع یک نامزد عیار شده بود.

این نامزد ریاست جمهوری از تمام ناظرین تیم اصلاحات وهمگرایی خواست تا وظیفه نظارت خود را از همه مراکزمتوقف سازند وآن جا ها را ترک نمایند.

وی خواهان متوقف شدن پروسه شمارش آرا نیز شد وگفت که ادامه پروسه شمارش آرا هیچگونه مشروعیتی ندارد واز ابتدا شفافیت دراین پروسه نبوده است.

آقای عبدالله گفت"ثبات وامنیت افغانستان وظیفه ماست وما مجبور هستیم که دراین مورد به مردم خود مراجعه کنیم وبه حیث نامزد برنده دور اول ودوم حق داریم که دراین مورد به مردم خود مراجعه کنیم واین تصمیم را بگیرم به خاطر حق مردم ویک نظام مشروع."

به گفته آقای عبدالله، هر نوع مسوولیت بعدی دراین مورد به دوش کمیسیونهای انتخاباتی میباشد.

وی افزود که اسناد وشواهد درمورد تقلب ها را در اختیار مردم افغانستان قرار میدهند.

اما وی گفت که راه های مختلفی برای رفع این معضل وجود دارد و یکی از آنها ایجاد یک کمیته مشترک تحت نظارت سازمان ملل متحد که نماینده های هر دو نامزد در آن حضور داشته باشند واین پروسه را نظارت نمایند، دانست.

اظهارات سخنگوی نمایندگی سیاسی ملل متحد در کابل

نماینده گی سیاسی سازمان ملل در کابل میگوید اظهارات عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری که روابط اش را با کمیسیون انتخابات به تعلیق در آورده، این سازمان را متحیر ساخته است.

آقای سارلارزی، سخنگوی یوناما در صحبتی با صدای امریکا گفت یوناما به همکاری با کمیسیون های انتخاباتی و هر دو تیم ادامه خواهد داد، اما گفت که این پروسه باید از راه های قانونی ادامه پیدا کند.

سخنگوی یوناما همچنان از نامزدان و حامیان آنان خواست که در این راستا مسوولانه عمل کنند و از هر اقدام و بیانی که باعث اخلال پروسه انتخابات از راه های سیاسی و قانونی آن می شود خود داری کنند.

وی در مورد این اظهارات اقای عبدالله که گفت بخاطر حل منازعات به وجود آمده میان تیم وی و کمیسیون های انتخاباتی یک کمیته مشترک بین نامزدان تحت نظارت سازمان ملل ایجاد شود گفت، این اولین بار است که چنین پیشنهادی را می شنیده اند.

او افزود " نظری که از طرف داکتر صاحب عبدالله در مورد تشکیل یک کمیسیون تحت نظارت ملل متحد داده شد ما آن را برای بار اول از داکتر صاحب در کنفرانس شان شنیدیم، ما بیشتر باید در این مورد آگاهی پیدا کنیم، ولی هر آن راهی که پروسه را دیگر هم به پیش ببرد و پروسه قانونی را دیگر هم تقویت کند و راه حل سیاسی را پیدا کند ما آماده کمک برای آن هستیم"

مشکلات میان تیم اصلاحات وهمگرایی زمانی شدت گرفت که این تیم از کمیسیون مستقل انتخابات خواهان برکناری ضیاالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون شد اما کمیسیون مستقل انتخابات دراین مورد اقدام نکرده وموارد اتهام علیه امرخیل را رد نمود.

هرنوع پیش داوری اشتباه است

از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نتیجه انتخابات هنوز معلوم نیست وهر کس هر پیش داوری که میکند، اشتباه است.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به تقاضای عبدالله عبدالله در مورد متوقف ساختن شمارش آرا به صدای امریکا گفت « شمارش آرا ... در حضور داشت ناظرین و مشاهدین ملی و بین المللی ادامه دارد و توقف داده نشده است.»

آقای نور گفت که نتیجه انتخابات تا زمانیکه تمام خریطه های محافظتی به دفتر مرکزی این کمیسیون نرسد به این کمیسیون هم معلوم نیست وگفت"ما نمیتوانیم درمورد نتایج انتخابات پیش داوری کنیم."

وی هر نوع پیش داوری در مورد نتیجه انتخابات را نادرست خواند.

وی هم چنان گفت که خریطه های محافظتی 20 ولایت تا حال به دفتر مرکزی این کمیسیون رسیده است.

تیم بازنده کشور را به بحران نکشد

از سوی دیگر احمد ضیا مسعود یکی از اعضای تیم تحول و تداوم در گردهمایی جمعی از باشنده های ولایتهای کاپیسا، پنجشیر و پروان گفت که اگرستاد انتخاباتی در انتخابات برنده نمیشود نباید خواسته های خود را بالای مردم تحمیل کند.

آقای مسعود گفت که برد و باخت در انتخابات وجود دارد و تیم بازنده نباید کشور را به بحران بکشد.

وی گفت "هر دو تیم انتخاباتی باید به نتیجه انتخابات احترام بگذارند و آنرا بپذیرند و اگر تیمی احترام نگذارد و باز هم به طرف خشونت برویم مرتکب خیانت ملی میشود."

آقای مسعود از بزرگان و قوماندانان جهادی خواست که به کسی اجازه ندهند که کشور را به طرف بی ثباتی بکشانند.

از سوی دیگر فاروق بشر استاد حقوق در پوهنتون کابل میگوید چنین اقدامات می توانند افغانستان را به بحران تازه سوق دهد.

او میگوید نیاز است که نامزدان ریاست جمهوری در همکاری با کمیسیون های انتخاباتی این چنین مسایل را از مجرای قانونی حل کنند.
XS
SM
MD
LG