لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالله: اجراأت کمیسیون انتخابات مورد قبول ما نیست


عبدالله عبدالله د جمهوري ریاست یو نوماند
عبدالله عبدالله اعلام نمود که نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مورد قبول تیم انتخاباتی آنها نمیباشد.

آقای عبدالله روز گذشته به دلیل عدم پاسخ به سه مورد از خواستهای آنها از سوی کمیسیونهای انتخاباتی،رابطه خود با این کمیسیونها را به حالت تعلیق در آورد واز ناظرین خود خواست تا دفاتر انتخاباتی راترک نمایند.


وی از کمیسیون مستقل انتخابات خواهان توقف شمارش آرا نیز شده بود.

برکناری رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، وضاحت در مورد برکناری و تقرر ٥٠٠٠ کارمند انتخابات،وضاحت درباره بیشتر از هفت میلیون رای دهنده وپر کردن صندوقها در بعضی از مناطق ورای بیشتر نسبت به تعداد نفوس آن مواردی بود که تیم اصلاحات وهمگرایی خواهان پاسخ روشن از کمیسیون انتخابات شده بود.

اما روز پنجشنبه آقای عبدالله با ظاهر شدن در یک نشست خبری گفت که حکومت وکمیسیونها با بی اعتنایی به خواستهای تیم انتخاباتی آنها برخورد کرده اند.

وی گفت "موقف ما اینست که بعد از این هرنوع اجراات کمیسیونها برای ما ومردم ما غیرقانونی میباشدونتایج آن هر چه که باشد مورد قبول مانیست."

این نامزد ریاست جمهوری تاکید کرد که بعد از این در مشوره با مردم خود تصمیم میگیرند ووپروسه انتخابات برای شان اعتبار ندارد.

به گفته وی،این تصمیم را صرف به خاطر مردم افغانستان گرفته اند ومساله سمتی،زبانی وگروهی درآن دخیل نمیباشد.

آقای عبدالله گفت که بی اعتنایی به خواستهای آنها یک بن بست سیاسی را ایجاد کرده که مسوولیت آنرا کرزی وکمیسیونهای انتخاباتی دارد وعواقب آن نیز به دوش آنها میباشد.

وی بار دیگر تاکید به برکناری رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ومعرفی وی با نهاد های عدلی وقضایی شد.

آقای عبدالله گفت که تقلب مهندسی شده وگسترده صورت گرفته وبار دیگر تاکید به دست داشتن حکومت وکمیسیونهای انتخاباتی در تقلب نمود.

این نامزد ریاست جمهوری از جامعه بین المللی خواست تا بی طرفی خود را برای بررسی این قضیه به اثبات برساند وگفت که ایجاب میکرد تا جامعه بین المللی با اصل بی طرفی به این طور یک تقلب گسترده به بی اعتنایی برخورد نمیکرد.

آقای عبدالله از پارلمان کشور نیز خواهان بررسی جدی این مساله شد.

وی درمورد تشویشهای که اخیرا ایجاد گردیده که گویا افغانستان به طرف بحران میرود ومشکلاتی با این تصمیم وی به وجود خواهد آمد،گفت که سلامت،امنیت وثبات افغانستان را وظیفه خود میدانند وهر نوع اجراات تیم آنها در چهار چوب قانون وحفظ اصل امنیت افغانستان صورت خواهد گرفت.

وی گفت که برای کسانیکه از این موقعیت استفاده کنند اجازه داده نشود که جنگ وخونریزی را دامن بزنند.

روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات خواست داکتر عبدالله را مبنی براینکه شمارش آرا متوقف گردد،رد نمود.

اما امروز پنجشنبه احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که دراین مورد کمیسیون مکلفیت دارد که با آقای عبدالله بنشیند ونگرانی وتشویش های شانرا حل نماید وگفت"هروقت که آقای عبدالله بخواهد میتوانیم که بنشینیم وقناعت شانرا فراهم بسازیم."

روز گذشته دفتر یونوما تصمیم آقای عبدالله را غیر منتظره خواند .
XS
SM
MD
LG