لینک های دسترسی

Breaking News

گشایش نخستین لیسۀ دخترانه در ارزگان


در این لیسه صدها دختر مصروف فراگری تعلیم می باشد که به گفته مقامات مشکلات امنیتی و محیطی سبب کندی روند تعلیم دختران در این ولایت شده است.

رنا سمیع وفا، رییس امور زنان ولایت ارزگان می گوید، که چهار سال قبل دختران نه میتوانستند بالاتر از صنف ۶ به تحصیل بپردازند.

خانم وفا در مورد این تغییر مثبت در زندگی نسوان این ولایت میگوید "چند سال قبل ما تا صنف هفتم در مکاتب شاگرد دختر نداشتیم ولی اکنون در لیسه ملالی در صنف ۱۲ دختران مصروف تعلیم هستند ."

تعدادی از معلمین این لیسه اناث، دلیل اساسی این وضیعت را عدم توجه مقامات عنوان می کنند.

به گفته آنها نبود امکانات تدریسی و عدم توجه به مشکلات معلیمن و معتلمین، علاقمندی آنها را به امور تدرسی ضعیف نموده است.

کامله، معلم لیسه ملالی ولایت اروزگان میگوید " اصلآ وزارت معاریف به حقوق ما توجه نمی کند. اولآ چندین ماه برای معلمین ۴ هزار افغانی معاش تعین نموده بود بعد از تپ و تلاش های زیاد ما انرا ٨ هزار افغانی ساختیم واکثرآ تا ختم سال برای ما کتاب های درسی نه می رسد، پس کدام خانواده میخواد که دختران جوان شان دراین حالت به مکتب بروند "

خانم کامله از حکومت افغانستان تقاضا می نماید که باید در مناطق نا امن برای فراگیری تعلیم دختران تلاش بیشتر به خرج دهد.

به باور وی، مشکلات امنیتی از یک سو و عدم توجه مقامات از سوی دیگر سبب کندی این روند شده است.

در همین حال احسان الله ناشر رییس معارف ولایت ارزگان می پذیرد که تعلیم و تریبه این ولایت با مشکلات مواجه بوده است، "این را می پذریم که ما در حصه تعلم مشکلات داریم و تلاش های که به توان یک اداره باشد آنرا انجام داده یم و می کوشیم که آنرا حل نمایم "

این درحالی است که ماه گذشته غلام جیلانی همایون معین مسلکی و تخنکی وزارت معارف برای بررسی و حل مشکلات در فرارای تعلیم به این ولایت سفر نموده بود، ولی بنا به گفته منسوبین معارف تا حال کدام تغیر مثبت دیده نه شده است.

XS
SM
MD
LG