لینک های دسترسی

Breaking News

والی پکتیکا : نوار صوتی جعلی است


گوشه از جریان مراسم پخش نوار صوتی محب الله صمیم و امرخیل توسط ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله به روز شنبه

روز گذشته ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نوار صوتی والی پکتیکا را نشر نمود که به ادعای این تیم انتخاباتی در آن نوار صوتی محب الله صمیم والی پکتیکا با ضیاالحق امرخیل رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات صحبت میکند.

تیم آقای عبدالله ادعا دارند که این نوار صوتی نیز نمونه یی از دست داشتن ضیاالحق امرخیل در تقلبات انتخاباتی است.

در خبرنامه یی به نقل قول از محب الله صمیم والی پکتیکا آمده است که این نوار صوتی جعلی است و پروسه انتخابات نباید با نوار های صوتی جعلی متضرر گردد.

والی پکتیکا هر نوع مداخله در انتخابات را رد میکند و میگوید که در این نوار صدای وی نمیباشد.

در خبرنامه آمده است که والی آن ولایت بنا بر دستور رئیس جمهور کشور به تمام کارمندان دولتی تاکید کرده است که در روند انتخابات کاملا بیطرف بمانند و خودش نیز بیطرفی خود را حفظ کرده است.

وی همچنان از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا به رای مردم احترام بگذارند و روند انتقال قدرت را که برای اولین بار در کشور صورت میگیرد، متضرر نسازند.

در نوار های صوتی که از سوی تیم آقای عبدالله نشر شده تا حال در دو نوار صوتی به ادعای آن تیم صدای امرخیل است که با مسوولین ولایتها و یا ستاد انتخاباتی یک نامزد صحبت میکند.

تیم آقای عبدالله به ګفته خود شان به دلیل تقلبات انتخاباتی رابطه شان را با کمیسیونهای انتخاباتی به حالت تعلیق درآورد و هفته گذشته این تیم فهرست از خواستهای شانرا طی نامه یی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد.

نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که هر سه خواست آقای عبدالله برآورده شده و این کمیسیون طی نامه یی به خواستهای شان پاسخ داده است و دیگر بهانه یی برای نپیوستن این تیم به روند انتخابات وجود ندارد.

اما تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله روز گذشته گفت که تا حال پاسخ خواستهای شانرا به صورت روشن از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت نکرده اند

XS
SM
MD
LG