لینک های دسترسی

Breaking News

دسترسی به تکنالوژی فقط محدود به مردان نیست


فخریه ابراهیمی درسفرش به امریکا از شرکت گوگل در کلفورنیا دیدن نمود

فخریه ابراهیمی، چند سال قبل بعد ازینکه سه سال دررشته طب درس خواند، تصمیم گرفت با شوهرش اولین شرکت ارایه خدمات انترنتی را درافغانستان بنیاد بگذارد.

ایالات متحده امریکا دربرنامه های ویژه تشویق زنان متشبث برای فخریه ابراهیمی فرصت بهبود مهارت های اداری و رهبری را فراهم نموده است. فخریه امسال برای بار دوم جز, پروگرام خاص "صلح ازراه تجارت" است که در آن در جمع زنان رواندا شرکت نمود.

فخریه ابراهیمی در صحبت با تلویزیون آشنای صدای امریکا گفت زنان دربخش تجارت درافغانستان پیشقدم شده اند و استعداد های آنها بیشتر ازطریق برنامه های ویژه همچون "صلح ازراه تجارت" رشد داده میشود. خانم ابراهیمی گفت طی این سفرش از شرکت گوگل، فیس بوک، ویزه و مکفی دیدن نمود.

خانم ابراهیمی در بازدید از فیس بوک از محیط کاری و سرعت کاری این شرکت باخبر شد و گفت با برگشت به افغانستان وی دیدگاه جدیدی را برای بهبودی سیستم اداری شرکت خصوصی ممتاز هوست با خود میبرد.

فخریه گفت وی نظریه نیتورکینگ درامریکا، یا همکاری میان شرکت های که خدمات مشابه را ارایه میکنند، را دوست دارد و علاقمند است که بطور عملی با سایر شرکت ها همکاری داشته باشد.

مهارت های اداری در شرکت خصوصی

فخریه رئیس شرکت ممتاز هوست است. خانم ابراهیمی رهبری کارمندان، و تنظیم ارتباطات با مشتریان را به پیش میبرد. این شرکت هم اکنون هفتصد مشتری و از جمله پنجصد مشتری فعال خدمات انترنتی دارد.

فخریه ابراهیمی برای سه هفته درسفر به امریکا از ایالات تکزاس، کلفورنیا و واشنگتن دی سی دیدن نمود. این بازدید ها با برنامه های آموزشی درمورد تجارت، رهبری و اداری تنظیم شده بود. وی درین برنامه ها مهارت های ویژه اداری و رهبری را فراگرفته است.

فخریه ابراهیمی با چند تن از روسای شرکت های معتبر تکنالوژِی درامریکا معرفت حاصل نمود و برایش جالب بود که زنان درین شرکت ها موقعیت های رهبری را بدست دارند، که برای وی الهام بخش بود.

شرکت ممتاز هوست صفحات انترنتی را نیز طراحی میکند
شرکت ممتاز هوست صفحات انترنتی را نیز طراحی میکند

شرکت ممتاز هوست که یک شرکت کوچک است توانسته است موفقانه صفحات مهمی را در افغانستان نیز طراحی و دیزاین نمایند و برای وزارت تحصیلات عالی دیتابیس یا مرکز معلوماتی را نیز ایجاد نموده است.

فخریه با استفاده از فرصت مهارت های عکاسی و فلمبرداری را یاد گرفت که در طراحی صفحات انترنتی برایش کمک میکند.

ممتار هوست همچنان خدمات بازاریابی ازطریق رسانه های اجتماعی را نیز ارایه میدارد که شامل اعلانات ازطریق فیس بوک و سایر شرکت های بزرگ میباشد.

فخریه امیدوار است بتواند شرکت غیر انتفاعی که بیشتر برای زنان دسترسی به تکنالوژی را سهولت میبخشد، بنیاد نهد تا سایر زنان مانند وی برای آموزش و استفاده از تکنالوژی های معلوماتی و خدمات انترنتی تشویق شوند.

XS
SM
MD
LG