لینک های دسترسی

Breaking News

تیم های انتخاباتی: مذاکره با حزب حکمتیار صورت نگرفته


ارشیف

غیرت بهیر یک تن از اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به شماری از رسانه ها گفته است که این حزب با هر دو ستاد انتخاباتی تماس های داشته اند و نامه های فرستاده اند تا هر دو نامزد را تشویق نمایند که از کشمکش ها دست بکشند.

آقای غیرت بهیر گفته است که هیت های این حزب برای مذاکره با تیم های انتخاباتی به افغانستان آمده اند.

اما تیم های انتخاباتی هر طئ نامذط هر نوع مذاکرات را با هیت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که اخیرا صورت گرفته باشد رد مینمایند و میگویند که هیچ نوع دیداری با هیت حزب اسلامی حکمتیار نداشته اند.

فیض الله ذکی، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی گفت که مدت ها قبل که غیرت بهیر به کابل آمده بود با تیم آنها یک سلسله صحبت های مقدماتی داشته بود وتبادل نظرهای در مورد رسیدن به یک صلح پایدار در افغانستان نیز صورت گرفته بود.

او افزود که بعد از آن ملاقات تا حال کدام ملاقاتی صورت نگرفته و اخیرا" کدام هیتی بلند پایه آن حزب به کابل سفر نکرده است.

آقای ذکی گفت " اما آنچه که مربوط به آینده میشود بدون تردید رسیدن به یک صلح پایدار از طریق مذاکرات سیاسی یکی از اولویت های تیم ما میباشد وبا هر نیروسیاسی که آماده آغاز مذاکرات وصحبت دراین مورد باشند با کمال احسن نیت مذاکره صورت خواهد گرفت".

فضل الرحمان اوریا، سخنگوی تیم عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که تا حال هیچ نوع مذاکرات وگفتگویی میان حزب اسلامی حکمتیار وتیم آن آنها به صورت رسمی ویا غیر رسمی صورت نگرفته است.

آقای اوریا، افزود که هرگاه حزب اسلامی حکمتیار در شرایط کنونی درخواست علنی بدهد که با تیم آنها مذاکره مینمایدویا باید اعلامیه نشر کند در آن صورت این تیم تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد به شرطی که درخواست رسمی بدهد وخواهان مذاکره شود.

او گفت، در شرایط کنونی یک پروسه بزرگ ملی بنام انتخابات به راه افتاده است ومیانجگری هم سازمان ملل متحد وامریکا مینماید واستراتیژی هم تشکیل وحدت ملی است، که یکی از شاخص های مهم آن دولت صلح،تفاهم ومذاکرات است ،این استراتیژی تعقیب میشود و میانجگری های بین المللی قابل اعتماد واعتبار وتاثیری گذاری است .

او افزود که هرگاه حکمتیار میخواهد که در دولت آینده سهم داشته باشد میتواند که ابزاری نظامی و سایر موارد دیگر را کنار بگذارد.

او گفت "ما در آستانه تشکیل دولت وحدت ملی قرار داریم که حمایت قوی جامعه جهانی به خصوص امریکا وملل متحد را خواهد داشت هر نیروی که خواسته باشد میتواند که با دولت وحدت ملی مذاکره وگفتگونماید".

به گفته وی تا جاییکه به روند انتخابات ارتباط داردحزب اسلامی حکمتیار در این روند هماهنگی های خوبی با تیم اشرف غنی احمدزی دارد وبا هم نزدیک هستند.

XS
SM
MD
LG