لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیون ایجاد حکومت وحدت ملی به کار آغاز کرد


اجلاس کمیسیون وحدت ملی در کابل

کمیسیون وحدت ملی که به اساس اعلامیه مشترک ١٧ اسد میان نامزدان ریاست جمهوری تشکیل گردیده است روی ساختار چگونگی حکومت وحدت ملی به مدت یک هفته بحث خواهد کرد.

در ماده سوم اعلامیه مشترک میان دو نامزد آمده است که کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای هر دو تیم تشکیل و در مورد ساختار حکومت وحدت ملی، روند بررسی تفتیش و تعین تاریخ برای تحلیف مراسم رییس جمهور آینده بحث مینمایند.

اعضای این کمیسیون ۳۰ تن میباشند و در سه کمیته همه روزه روی موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

فیض الله ذکی از تیم اشرف غنی احمدزی و سید حسین فاضل سنچارکی از تیم عبدالله عبدالله در مورد آغاز کار این کمیسیون که منبعد بنام کمیسیون وحدت ملی یاد میشود، به خبرنگاران معلومات ارایه کردند.

این کمیسیون اولین جلسه کاری شان را با اشتراک ۳۰ تن از هردو تیم امروز آغاز کردند.

فیض الله ذکی گفت وظیفه اصلی این کمیسیون تدوین مسوده یک توافقنامه است که چگونگی تشکیل و عمل کرد حکومت وحدت ملی را تشریح نماید.

او افزود که مطابق به وظایف که اعلامیه مشترک به این کمیسیون داده است کمیسیون وحدت ملی در مورد جدول زمانی که شامل سه بخش، خاتمه روند تفتیش آرا ، تعین تاریخ مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده و خاتمه مذاکرات و پیشکش نمودن نتیجه مداکرات طی یک مسوده به رهبران هر دو تیم میباشد، بحث و تبادل نظر مینمایند.

سید فاضل حسین سنچارکی از تیم عبدالله عبدالله گفت توافقاتی که میان دو نامزد روی تشکیل یک دولت وحدت ملی صورت گرفته روشن است اما یک مقدار کلی است و روی خطوط کلی توافقات صورت گرفته است و روی این موارد در این کمیسیون بحث و تصمیم گرفته میشود.

او افزود که به سبب اینکه جزییات این توافقات روشن شود ویک تصویر واضع مردم افغانستان و تیم های انتخاباتی از نحوه و میکانیزم کاری آینده خود داشته باشند تیم مشترک کاری ایجاد شد که امروز بنام کمیسیون وحدت ملی نامگذاری شد.

آقای سنچارکی گفت که ساختار کلی دولت وحدت ملی ،میکانیزم ومشارکت همکاری هردو تیم وپست اجرائیوی مواردی است که دراین کمیسیون مورد بحث قرار میگیرد.

او افزود آنچه که در متن توافق سیاسی با توافق هر دو تیم آمده که دولت وحدت ملی با مشارکت هر دو تیم تشکیل میگردد بر اساس معیار شایستگی، لیافت و توانایی اما اینکه این مشارکت چگونه صورت میگیرد تیم مشترک وحدت ملی روی آن کار مینمایند و نتیجه کار را به همه اعلان خواهند کرد.

وی ابراز امیدواری نمود که زمینه های وحدت و همدلی در افغانستان تامین شود و ملت افغان به عنوان یک ملت واحد بتواند که سرنوشت سیاسی خود را رقم بزند.

برای این کمیسیون مشترک یک مدت زمان مشخص در نظر گرفته شد و باید در مدت یک هفته مذاکرات آن به نتیجه برسد.

آقای سنچارکی در مورد گفت "ما فرصت نداریم وزمان ما محدود است این ۳۰ یا ۴۰ نفر اعضای این کمیسیون به تیم های کوچک تقسیم میشوند و روی موضوعات و محتویات توافقات سیاسی کار میکنند تا بتوانند به زودترین فرصت به یک نتیجه برسند."

او گفت که بعد از یک هفته نتیجه نشستهای کمیسیون وحدت ملی در اختیار رسانه ها و مردم قرار داده میشود.

فیض الله ذکی از تیم اشرف غنی احمدزی گفت که این تیمها مسلسل در یک هفته وروز ده ساعت ویا بیشتر از آن کار خواهند کرد.

او افزود برای اینکه سرعت کار بیشتر شود اعضای این کمیسیون در یک گروپ نه بلکه اعضای کمیسیون در چند گروپ روی موضوعات مختلف کار میکنند و بعد تبادل نظر صورت میگیرد و در سه کمیته کارجریان میداشته باشد تا به زوترین فرصت مذاکرات به ثمر برسد

صلاحیت رئیس اجراییه

یکی از مواردی که در این کمیسیون روی آن بحث صورت میگیرد و وظایف رئیس اجراییوی حکومت است که نامزد برنده بعد از کامیابی و اجرای مراسم تحلیف فرمانی را در مورد ایجاد پست اجراییوی صادر مینماید و بعد از دو سال لویه جرگه در مورد این پست دایر و در مورد ایجاد پست صدارات تصمیم میگیرد.

آقای سنچارکی گفت که یکی از موضوعاتی که در کمیسیون مشترک مورد بحث قرار میگیرد ایجاد پست اجرایی و چگونگی ایجاد و صلاحیت های آن است که به اساس توافقات، پست اجراییه توسط رئیس جمهور منتخب ایجاد میگردد و رییس اجرایی در نقش صدراعظم به مدت دو سال کا ر میکند و بعضی از صلاحیت های خود را رئیس جمهور به پست اجرایی تفویض میکند.

فیض الله ذکی در مورد پست رئیس اجراییوی گفت که صلاحیت ها وظایف ومکلفیت های رئیس اجراییوی توسط یک فرمان مشخص میشود و این کمیسیون روی جزییات آن کار میکند.

وی در مورد در نظر گرفتن یک پست برای اپوزیسیون دولت مطابق به این اعلامیه گفت که برخورد حکومت وحدت ملی با اپوزیسیون سیاسی آینده متفاوت از گذشته خواهد بود و در مسایل بزرگ ملی با آنها مشوره صورت خواهد گرفت.

آقای سنچارکی گفت که در حکومت فعلی اپوزیسیون سیاسی از سوی حکومت به رسمیت شناخته نشده و در تصمیم گیری های کلان و مسایل سیاسی به دور نگهداشته شده اند.

متوقف شدن موقتی روند تفتیش آرا

روند تفتیش آرا صبح امروز چارشنبه به دلیل توافق تازه یی که روز گذشته میان تیم های انتخاباتی نامزدان صورت گرفته، متوقف گردیده بود، بعد از یکساعت تاخیر به ساعت ۸ صبح آغاز شد، اما به ساعت۹:۳۰ دقیقه دوباره متوقف گردید.

محمد داود سلطان زوی مسوول تیم تخنیکی اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که به اساس توافق جدید هر تیم ۳۰۰۰ صندوق را مشخص مینمایند و آن صندوقها به تفتیش مخصوص میرود. او افزود که این توافق عصر روز گدشته صورت گرفته است.

او گفت که در ماده ١٦ طرزالعملی که از سوی ملل متحد ترتیب شده در مشوره با تیم اصلاحات وهمگرانی در آن صندوقهای که آرای زیاد ویا تک مارک های مشابه وجود دارد باید تفتیش گردد که این مورد را این تیم نیز پذیرفته است و با آن توافق نموده است.

آقای سلطان زوی گفت "تیم عبدالله عبدالله به تعداد ۳۰۰۰ صندوق از تیم ما را مشخص کرده بودند اما تیم ما هنوز هم بالای ان کار مینماید."

به گفته آقای سلطان زوی آن عده از صندوقهای این تیم که با پروسه تفتیش برابر میشود تیم عبدالله عبدالله نمیخواهد که اکنون تفتیش شود و میگونید که اگر تفتیش گردد آنها روند را ترک خواهند کرد.

او گفت که به اساس فیصله روز گذشته به این تیم ۴۸ ساعت وقت داده شده تا لست را ترتیب دهند و صندوقها را مشخص نمایند و فردا این تیم لست را تهیه میکند. اما سلطان زوی گفت که نباید روند متوقف میگردید.

فضل احمد معنوی مسوول تیم تخنیکی عبدالله عبدالله گفت که مشکلات کوچک به وجود آمده و بعد از مشوره این روند دو باره از سر گرفته شد. اما وی در مورد جزییات نداد.

روند تفتیش صد در صدی آرا به تاریخ ٢٦ سرطان آغاز گردید ودراین مدت چندین بار به دلیل اختلاف، میان تیم های انتخاباتی روی نحوه روند تفتیش متوقف شده بود.

XS
SM
MD
LG