لینک های دسترسی

Breaking News

معنوی: اگر خواست های ما پذرفته نشد، روند را ترک میکنیم


ارشیف

فضل احمد معنوی یک روز بعد از آغاز روند ابطال آرا در نشست خبری گفت که در انتخابات تقلب گسترده و سازمان یافته صورت گرفته است و روند تفتیش مطابق به وعده که از سوی ملل متحد با تیم آنها صورت گرفته بود، پیش نرفته است.

آقای معنوی هشدار داد که اگر خواستهای این تیم تا فردا در لایحه ابطال آرا جاداده نشود، روند تفتیش را ترک میکنند.

او گفت" زمانی که این روند ادامه یافت مطابق معیار های پذیرفته شده صورت نگرفت و در لایحه هم برخورد غیر واقعی صورت گرفته است و نمایانگر این است که اراده قوی برای تفتیش شفاف وجود ندارد."

او افزود که در لایحه ابطال آرا خواستهای آنها جا داده نشده است.

آقای معنوی گفت "ما مواری زیادی داریم که مطابق به این لایحه مسخره ابطال آرا باید باطل میشد اما تایید شده است ".

خانه پری نمودن فورمه نتایج در چندین محل رای دهی توسط یک نفر،سفید بودن ورق نتایج صد ها محل رای دهی ونبودن مهر وامضا درآن،امضا نمودن صد ها محلات رای دهی توسط ناظر یک نامزد،قات نشدن ورق ها در صد ها صندوق رای دهی وانداختن آن در صندوقها،ریختن آرا در ۱۹۰محل رای دهی مسدود از جمله ۱۸۴ مرکز مسدود که آرای آن به ده ها هزار میرسد،از مواری است که آقای معنوی از آن یاد نمود که در مورد آن کمیسیون تصمیم نگرفته است.

او گفت که دراین مورد اسناد موثق وجوددارد و افزود که آنها به این نتیجه رسیدند که مشروعیتی را که انتظار دارند بدست نمیاید و اگر تا فردا صبح به خواستهای آنها جواب داده نشود آنها این پروسه را تحریم میکنند وآنرا خاتمه یافته اعلام میکنند ودیگر مورد قبول تیم شان نمیباشد.

به گفته آقای معنوی، اینکه پیامد های این روند چه خواهد بود ،مسوولیت آنرا تیم آنها نخواهد داشت و مسوولیت آن به کسانی برمیگردند که دراین روند تقلب کردند و نخواستند که روند با شفافیت پیش برود.

اما نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات لحظاتی بعد از اظهارات آقای معنوی در نشست خبری گفت که تمام روند مطابق به چک لست و طرزالعملی که از سوی هر دو نامزد پذیرفته شده و ملل متحد به این کمیسیون پیشکش کرده است، پیش رفته است تا هیچگونه مشکلی در آینده پیش نیاید و نتیجه تفتیش مورد قبول هر دو نامزد قرار گیرد.

او افزود که با وجود آن هم اگر تیم های انتخاباتی پیشنهادات و نظراتی دارند باید با کمیسیون در میان بگذارند تا هر مشکلی و موانع که وجود دارد در مورد آن بحث صورت گیرد و راه حل به آن پیدا گردد.

تیم عبدالله عبدالله در حالی هشدار به ترک روند تفتیش در صورت پذیرفته نشدن خواستهای شان در لایحه ابطال آرا دادند که امروز بار دیگر رئیس جمهور حامد کرزی با دو نامزد ریاست جمهوری در مورد روند انتخابات دیدار و گفتگو مینماید.

روند ابطال آرا روز گذشته آغاز گردید و آرای ٧٢ محل رای دهی باطل اعلام گردید اما تیم های انتخاباتی درمورد روند ابطال واکنش نشان دادند و گفتند که این تصامیم در جلسات علنی و مذاکره با آنان باید صورت میگرفت و کمیسیون بدون درنظر گرفتن خواستهای آنها تصمیم به ابطال این آرا کرده است.

تفتیش بیشتر از ٧٢ درصد آرا

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا حال به تعداد ۱۶۸۰۳ صندوقهای محل رای دهی تفتیش گردیده که بیشتر از ۶،۷۲ درصد آرا را تشکیل میدهد و صندوقهای ۶۰۲۵ محل رای دهی باقی مانده است که تفتیش گردد.

به گفته آقای نور، از جمله ۶۰۰۰ صندوقهای خاص به تعداد ۱۰۴۱ آن شمارش مجدد گردیده است.

او گفت که به تعداد ۱۰۸۴۶ جدول نتایج و چک لست داخل مرکز جمع آوری نتایج داخل گردیده و ۷۴۴۷ آن آخرین مرحله را طی نموده است.

نور گفت که این روند تا چند روز آینده خاتمه خواهد یافت وبه اعلام نتایج نهایی روز های معکوس آغاز شده است.

آقای نور،گفت که فردا این کمیسون باز هم درجلسه علنی درحضور ناظرین ومشاهدین ملی وبین المللی ونامزدان درموردی تعدادی از چک لست ها که آخرین مرحله را در مرکز جمع آوری نتایج طی کرده تصمیم میگیرد.

XS
SM
MD
LG