لینک های دسترسی

Breaking News

ادامه روند تفتیش آرا بدون حضور ناظرین نامزدان


معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند تفتیش آرا امروز بدون حضور داشت ناظرین نامزدان ریاست جمهوری آغاز میگردد.

بعد از هشدار تیم عبدالله عبدالله مبنی به اشتراک نکردن در روند تفتیش آرا در صورت پذیرفته نشدن خواستهای شان،ملل متحد از تیم اشرف غنی احمدزی وکمییسون مستقل انتخابات نیز خواسته است که تیم احمدزی از این روند خارج گردد.

روز گذشته فضل احمد معنوی مسوول تیم تخنیکی عبدالله هشدار داد که اگر تا فردا صبح خواستهای آنها در لایحه ابطال آرا جا داده نشود روند را خاتمه یافته اعلام مینمایند ودرآن اشتراک نمیکنند.

امروز ناظرین این تیم کمیسیون مستقل انتخابات را ترک کردند وروند تفتیش آرا نیز تا کنون آغاز نشده است.

عبدالرحمان هوتکی معاون این کمیسیون در نشست خبری چاشت امروز گفت که سازمان ملل متحد پیشنهاد نموده که ناظرین تیم اشرف غنی احمدزی نیز از روند بیرون شوند وکمیسیون با این خواست ملل متحد توافق نموده است.

وی افزود که روند تفتیش آرا در حضور ناظرین ملل متحد،کمیسیون وناظرین ملی وبین المللی بدون حضور ناظرین نامزدان پیش میرود.

به گفته آقای هوتکی،روند هنوز متوقف است اما امروز به زودی آغاز میگردد.

وی گفت که کمیسیون تلاش مینماید واین مساله را جدی گرفته است که روند در حضور ناظرین با جدیت وشفافیت پیش برود.

آقای هوتکی گفت که باید این روند هر چه زودتر خاتمه یابد ونتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردد،زیرا این روند اثر منفی بالای زندگی مردم ووضعیت امنیتی در کشور گذاشته است.

داود سلطان زوی مسوول تیم تخنیکی اشرف غنی احمدزی در نشست خبری گفت که یونوما از آنها خواسته است که از این روند بیرون شوند تا این پروسه بهتر پیش برود.

وی گفت که تیم آنها این روند را بنابر خواست یونوما به آنها واگذار کرده اما شرایطی را هم با یونوما در میان گذاشته است.

به گفته آقای سلطان زوی،یکی از خواستهای آنها شفافیت کامل در روند تفتش آرا میباشد که از جانب یونوما خواسته شده است.

اما مسوول تیم تخنیکی احمدزی گفت که اگر یونوما کوچکترین حرکت را خلاف منافع ملی انجام بدهد برای تیم آنها قابل قبول نخواهد بود.

حلیم فدایی یک تن دیگر از مسوولین تیم تخنیکی احمدزی در نشست خبری در کمیسیون گفت که روند تفتیش نباید به سبب ملاحظه یک تیم متوقف میگردید وباید این روند ادامه میافت.

وی افزود که همه توافقات میان دو تیم انتخاباتی در مورد روند تفتیش قبلا صورت گرفته بود.

خواستیم دراین مورد نظر تیم عبدالله عبدالله را نیز داشته باشیم اما با تماسهای مکرر موفق نشدیم.

اما سید حسین آقا فاضل سنچارکی،سخنگوی تیم عبدالله عبدالله در مورد ادامه یافتن روند تفتش بدون حضور تیم های نامزدان ،به صدای امریکا گفت که تیم رقیب آنها به دستور یونوما از روندخارج شده ویونوما زیر سایه کمیسیون انتخابات عمل میکند ،برای این تیم قابل قبول نیست.

وی گفت"وقتی که ما از این روند خارج شدیم ادامه تفتیش ونتیجه که از این روند میبرآید مورد قبول ما نیست واین روند یک روند بیهوده وباطل ونتایج آنرا غیر معقول وغیر مشروع میدانیم."

اقای سنچارکی افزودکه درعرصه تخنیکی تا هنوز با یونوما وکمیسیون گفتگوی وجود نداشته وکاملا رابطه قطع شده ودر عرصه سیاسی گفتگو ها ادامه پیدا کرده است.

وی گفت که امروز دو نامزد ریاست جمهوری حوالی ساعت ۵ یا ۶ عصربار دیگر با هم ملاقات مینمایند.

جدی گرفتن روند سیاسی از سوی جامعه بین المللی

سخنگوی تیم عبدالله عبدالله میگوید که تلاشهای جامعه بین المللی برای به توافق رسیدن دو نامزد وجدی گرفتن روند سیاسی ادامه دارد.

وی گفت که جان کری وزیر خارجه امریکا شب گذشته به مدت نیم ساعت با آقای عبدالله در مورد روند انتخابات وتوافق دو نامزد روی حکومت وحدت ملی صحبت تیلفونی نموده است ونماینده ویژه امریکا در امور افغانستان وپاکستان صبح امروز با آقای عبدالله نشستی داشت و عصر امروز نیز دوباره با هم دیدار وگفتگو مینمایند.

به گفته آقای سنچارکی،دیوید کامرون نخست پذیر بریتانیا نیز با آقای عبدالله صحبت تیلفونی نموده است وانگلا مارکل صدراعظم آلمان نیز نماینده خود را برای گفتگو با آقای عبدالله فرستاده است.

سخنگوی تیم عبدالله گفت که جامعه بین المللی از فورمول وحدت ملی حمایت میکنند ومیخواهند که هردو نامزد روی یک فورمول موافقه کنندوبه توافق برسند.

به گفته سنچارکی،زمانیکه دو نامزد در عرصه سیاسی روی یک فورمول به نتیجه میرسند طرف رضایت مردم قرار میگیرد چون پشت هر دو نامزد آرای مردم قرار دارد وبیشتر چشمها به توافق دو نامزد در عرصه سیاسی دوخته شده است تا روند تخنیکی.

اختلافات میان تیم عبدالله عبدالله وکمیسیون وملل متحد درحالی به وجود آمده است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیزتاکید نموده است که باید این روند هر چه زودتر خاتمه یابد ومراسم تحلیف رئیس جمهور آینده به تاریخ ۱۱ سنبله صورت گیرد.

از سوی دیگر سفیر امریکا نیز گفته است که نتیجه انتخابات در مدت یک هفته دیگر معلوم خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات امروز برای دومین روز در جلسه علنی در حضور ناظرین ملی وبین المللی درمورد یک تعداد از صندوقها که آخرین مرحله را در مرکز جمع آوری نتایج طی کرده وسیستم آنرا مشکوک نشان داده،تصمیم خواهد گرفت.

دیده شود که در جلسه امروزی چه تعداد از آرا باطل وچه تعداد با اعتبار شناخته میشود.

درج۲۵ مورد شکایت درمورد ابطال آرا

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که بعد از ۲۴ساعت مهلت قانونی به نامزدان در مورد فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مبنی به ابطال ۷۲ محل رای دهی ،۲۵ مورد شکایت را از طرف تیم اشرف غنی احمدزی دریافت کرده اند.

وی افزود که از جمله این شکایت ها ۷ مورد شکایت نسبت به ابطال آرای پکتیا،۶ مورد در مورد ابطال آرای کندهار و۱۴ مورد شکایت در مورد ابطال آرای تعدادی از ولایت های دیگر درج شده است.

محسنی گفت که براساس حکم قانون بعد از ختم درج شکایتها،کمیسیون در مدت ۴۸ ساعت به این شکایتها بایدرسیدگی نماید.

وی گفت که جلسه علنی این کمیسیون برای رسیدگی به این شکایات فردا دایر میگردد وحضورتیم احمدزی باید برای دفاع از این شکایتها وحضور نماینده حقوقی کمیسیون انتخابات نیز برای دفاع از تصمیم کمیسیون دراین جلسه ضروری است.

وی گفت که قرار است امروز هم کمیسیون جلسه تصمیم گیری را در مورد بعضی آرا داشته باشد واز کمیسیون انتخابات خواست تا تصامیم شانرا هر چه زودتر درسایت این کمیسیون نشر نمایند تا کمیسیون شکایات برمبنای آن زمان درج شکایات را معین سازد.

باطل شدن آرای ۷۵ محل رای دهی
کمیسیون مستقل انتخابات برای دومین روز در جلسه علنی در حضور ناظرین ملی وبین المللی از جمله سه هزار محل رای دهی آرای ۷۵ محل را باطل اعلام کرد.
اما این کمیسیون مشخص نکرد که این تعداد محلات چه تعداد آرا را دربرمیگیرد واز کدام ولایات ومربوط کدام نامزد میشود.
از جمله 3000 محل رای دهی که امروز مورد بررسی قرار گرفت،500 محل آن از تفتیش خاص میباشد واز میان 75 محل رای دهی آرای 12 محل رای دهی از تفتیش ویژه میباشد که باطل اعلام شده است.
دو روز قبل نیز این کمیسیون آرای 3848 محل رای دهی را مورد بررسی قرار داد که درنتیجه آن آرای 72 محل رای دهی باطل اعلام گردید.
XS
SM
MD
LG