لینک های دسترسی

Breaking News

پیشرفتها در مورد صلاحیت رئیس اجرایی


ارشیف

مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی تیم عبدالله عبدالله میگوید که با فرستادن طرح تازه یی از سوی تیم احمدزی پیشرفتهای در مورد صلاحیت های پست رئیس اجرایی دیده میشود.

آقای رحیمی، به صدای امریکا گفت که بعد از ضرب الاجل این تیم، تیم احمدزی طرح قبلی را با برخی از تغییرات در برخی از موارد و با دیدگاه های نو به خصوص در پست اجرایی و در مورد ترکیب شورای امنیت ملی به این تیم فرستاده است که تیم سیاسی آنرا مورد مطالعه قرار دادند و قرار است که تیم های سیاسی هر دو ستاد عصر امروز باهم ببیند و نقاط مشترکی را با هم بدست بیاورند.

او گفت "در مورد شورای وزیران در متنی که تیم احمدزی روان نموده پیشرفتهای دیده میشود و نشان میدهد که حاضر هستند که در این مورد به یک راه حلی دست پیدا بکنیم که صدراعظم اجرایی میتواند که از شورای وزیران ریاست بکند و گاهی هم رئیس جمهور میتواند که ریاست شورای وزیران را پیش ببرد".

اما صدیق پتمن، یک سنخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که آنها هیچ کدام طرحی جدیدی که در آن راجع به صلاحیت های رئیس اجرایی ذکر شده باشد به تیم آقای عبدالله نه فرستاده اند.

آقای پتمن گفت ‪"‬ما طرحی جیدید به تیم مقابل نه فرستاده ایم، ما به حکومت وحدت ملی متعهد استیم زمانیکه نتایج انتخابات اعلان شد، اما این حکومت باید در چوکات قانون اساسی تشکیل گردد. پسن اجرایی را هر دو جانب قبول نموده اند ولی موضوع صلاحیت ها است که پیشنهاد آنها در مورد اینست کسیکه به پسن اجرایی می آید، وی صدراعظم اجرایی میباش، ریاست کابینه را بدوش خواهد داشت، در حالیکه این عمل خلاف قانون اساسی است.‪"‬

از جانب دیگر طاهر زهیر، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی درحالیکه تایید نمود که طرح تازه را به تیم رقیب فرستاده اند به صدای امریکا گفت که دراین طرح از تیم مقابل خواسته شده است که از خواستهای فراقانونی شان دست بکشند، تا مذاکرات به نتیجه یی برسد.

او گفت که در این طرح تاکید شده است که قانون اساسی برای این تیم به عنوان یک خط قرمز است و تیم مقابل هم باید مطالبات شان را مطابق به قانون مطرح نمایند.

نشست نامزدان با رئیس جمهور

سخنگویان تیم عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی میگویند که رهبران هر دو تیم انتخاباتی امروز بار دیگر با رئیس جمهور در حضور معاونین وی دیدار و در مورد روند انتخابات گفتگو کردند.

مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی تیم عبدالله به صدای امریکا گفت که دراین نشست رئیس جمهور از نامزدان خواست که باید میکانیزمی در نظر گرفته شود تا هر چه زودتر به توافقی دست یابند و راه حلی برای بن بست سیاسی و تخنیکی پیدا شود و از رفتن به سوی بحران جلوگیری گردد.

او گفت که مسایل امنیتی و آخرین انکشافات در مورد روند تخنیکی و سیاسی در این نشست مورد ارزیابی قرار گرفت و هر دو نامزد برای یافتن راه های سیاسی میان هر دو تیم صحبت کردند.

به گفته رحیمی، در این نشست فیصله گردید تا در این مورد تیم های سیاسی دو طرف دو باره مذاکرات را برای یافتن راه حل سیاسی از سر گیرند.

او گفت که در نشست تاکید شد که مراسم انتقال قدرت هر چه زودتر صورت گیرد اما روی تاریخ معین با توجه به اینکه مذاکرات سیاسی نهایی نشده و روند تخنیکی به بن بست مواجه است، صحبت نشده است.

طاهر زهیر، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی نیز گفت که در این نشست رئیس جمهور تاکید کرد که هر دو تیم باید در مورد مسایل اختلافی هر چه زودتر به نتیجه برسند تا هر چه زودتر نتیجه نهایی انتخابات اعلام گردد، زیرا آسیب های زیادی به زندگی مردم وارد شده است.

اعلام نتایج نهایی به زودی

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا چند روز آینده نتیجه انتخابات اعلام میگردد.

او گفت که روند تفتیش آرا ممکن فردا خاتمه یابد اما مراحلی مختلفی باقی مانده که باید طی گردد.

آقای نور، افزود که بعد از تصمیم درمورد چک لست ها وجدول نتایج که آخرین مرحله را در مرکر جمع آوری نتایج طی مینماید ورسیدگی به شکایات از سوی کمیسین شکایات انتخاباتی،نتایج نهایی انتخابات در چند روز محدود اعلام میگردداما چون روند تخنیکی است نمیتوان که تاریخ اعلام نتایج را مشخص کرد.

او گفت که از آغاز روند تا حال به ۲۱۳۴۳ صندوق رای دهی تفتیش شده که ۴۹،۹۳ فیصد صندوقها را تشکیل میدهد و فقط ۱۴۸۵ صندوق باقی مانده است.

سخنگوی کمیسیون انتخابات افزود که در مرکز جمع بندی نتایج تا حال به تعداد ۱۹۳۱۶ چک لست و جدول نتایج داخل این سیستم گردیده و به تعداد ۱۸۰۵۵ چک لست و جدول نتایج هشت مراحل را طی کرده و آماده تصمیم گیری کمیسیون است.

آقای نور گفت که تا حال در مورد ۱۴۷۱۶ چک لست و جدول نتایج این کمیسیون در پنج جلسه علنی تصمیم گرفته که ۶۴ فیصد محلات را تشکیل میدهد.

به گفته سخنگوی کمیسیون انتخابات، این کمیسیون در جلسه علنی فردا نیز در مورد یک تعداد از چک لست ها وجدول های نتایج در حضور ناظرین ملی و بین المللی تصمیم میگیرد.

دونامزد ریاست جمهوری جریمه شدند

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که دو تن از نامزدان ریاست جمهوری به دلیل مصارف بیشتر از حد تعین شده در کارزارهای انتخاباتی از سوی این کمیسیون جریمه شدند.

نادر محسنی، امروز در نشست خبری گفت که استاد عبدالرب رسول سیاف و محمد شفیق گل آغا شیرزوی به دلیل مصرف بیشتر در دوران کار زار های انتخاباتی از سوی این کمیسیون مبلغ ۷۶ میلیون افغانی جریمه شده اند.

وی افزود که کمیسیون شکایات این مورد را برای تطبیق به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستد تا آن کمیسیون در مورد اخذ جریمه از این دو نامزد اقدام نماید.

سخنگوی کمیسیون شکایات گفت که در مورد سایر نامزدان کدام راپوری به این کمیسیون فرستاده نشده و اگر مصرفی هم کرده باشند مسوولیت آن به کمیسیون مستقل انتخابات برمیگردد، چون راپور مالی مطابق به قانون از سوی آن کمیسیون تهیه و به کمیسیون شکایات فرستاده میشود.

نامزدان ریاست جمهوری مطابق به قانون در زمان کارزار انتخاباتی باید ده میلیون افغانی مصرف مینمودند.

برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۱ کاندید وجود داشت اما سه تن آنها از نامزدی شان منصرف و درنتیجه هشت تن در دور اول انتخابات ریاست جمهوری با هم به رقابت پرداختند.

XS
SM
MD
LG