لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید اوباما به توافق دو نامزد روی ایجاد حکومت وحدت ملی


ارشیف
ارشیف

سخنگویان دو تیم انتخاباتی میگویند که صحبتهای تیلفونی اوباما با نامزدان بیشتر از نیم ساعت را در برگرفته است و رئیس جمهور امریکا از نامزدان خواسته است تا باری دیگر با هم دیدار نمایند و روی موارد اختلافی به توافق برسند

طاهر زهیر سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که در این صحبت تیلفونی اوباما تاکید به رعایت چهار چوب توافق سیاسی که در سفر اول وزیر خارجه امریکا میان هر دو نامزد شکل گرفت، نموده است.

او افزود که در این صحبت تیلفونی، رئیس جمهور امریکا تاکید به ادامه کمکهای آن کشور، آغاز کار رئیس جمهور جدید وامضای موافقتنامه امنیتی میان دو کشور نموده تا چهار چوب حقوقی برای دوام حضور نیروهای ناتو در افغانستان فراهم گردد و کمکها هم در بعد نظامی و نیزدر بعد ملکی ادامه پیدا یابد.

آقای زهیر گفت که فردا دو نامزد روی یک مورد اختلافی صحبت خواهند کرد وهم چنان توافقاتی که درکمیته هشت گانه صورت گرفته آنرا تایید خواهند کرد.

فضل الرحمان اوریا سخنگوی تیم عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که شب گدشته رئیس جمهور امریکا به مدت ۴۵ دقیقه درمورد روند سیاسی وایجاد حکومت وحدت ملی وچالشها وبن بست های انتخابتی با عبدالله صحبت نموده است و تبادل نظر صورت گرفت.

او افزود که اوباما طی این صحبت تیلفونی تعهدات و همکاری خود را برای پیروزی روند انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی ابراز نمود.

آقای اوریا گفت که اوباما خواهان دیدار مجدد هر دو نامزد انتخاباتی شدند و قرار است که این دو نامزد فردا با هم ببیند.

وی در مورد اینکه اگر در این دیدار باز هم دو نامزد روی صلاحیتهای پست اجرایی به توافق نرسند تیم آنها چه خواهد کرد در مورد گفت که موضع گیری این تیم هویدا است و قرار بود که این تیم موقف نهایی خود را امروز اعلام نماید اما با صحبتهای دیشب با اوباما و تقاضای آنها برای نشست هر دو رهبر سبب شد که موضع گیری این تیم برای یکی دو روز به تعویق بیفتد .

اما وی ابراز امیدواری نمود تا اختلافاتی که میان دو تیم وجود دارد در نتیجه دیدار دو نامزد ریاست جمهوری برطرف گردد و به توافقی برسند.

یکی از موارد اختلافی میان دو تیم انتخاباتی رهبری کابینه آینده است که تیم عبدالله تاکید دارد تا رئیس اجرایی رهبری شورای وزیران را نیز به عهده داشته باشد اما تیم احمدزی آنرا خلاف قانون میداند.

از سوی دیگر نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون امید وار است که انکشافات سیاسی که صورت گرفته و یا صورت میگیرد هر چه زودتر نهایی گردد.

او افزود که روند فزیکی شمارش مجدد و تفتیش آرا به پایان رسیده و جمع بندی آن نیز به زودی خاتمه مییابد .

آقای نور گفت که فردا این کمیسیون باز هم در جلسه علنی در مورد یک تعداد از چک لست ها تصمیمی نهایی خود را میگیرد.

سخنگوی این کمیسیون افزود که تا حال به تعداد ۲۱۲۹۷ چک لست وجدول نتایج در مرکز جمع آوری نتایج داخل گردیده واز جمله به تعداد ۲۰۹۷۱ چک لست و جدول نتایج آخرین مراحل را طی کرده است.

از سوی دیگر امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی در ششمین جلسه علنی در مورد آرای ۷۲ محل رای دهی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات باطل شده بود به اساس شکایات در ج شده از سوی تیم اشرف غنی احمدزی تصمیم گرفت.

نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون گفت که در مورد ابطال ۷۲ محل رای دهی تیم احمدزی ۲۸ مورد شکایت به این کمیسیون درج نموده است.

این کمیسیون بعد از دفاعیه های طرفین آرای دو محل را با اعتبار شناخت.

کمیسیون شکایات انتخاباتی تا حال از جمله ۵۷۶ محل آرای ۱۵ محل آنرا در شش جلسه علنی با اعتبار شناخته است.

XS
SM
MD
LG