لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالله: روند سیاسی به بن بست رسید


عبدالله عبدالله، کاندید ریاست جمهوری افغانستان

عبدالله عبدالله میگوید که روند سیاسی به بن رسیده و تیم آنها اعلام نتایج همراه با تقلب را نمی پذیرند.

آقای عبدالله امروز بعد از آن موقف تیم اش را در قبال روند انتخابات اعلام نمود که صبح امروز دو نامزد ریاست جمهوری بار دیگر روی یک مورد اختلافی که صلاحیت پست اجرایی میباشد با هم به توافق نرسیدند.

آقای عبدالله گفت که آرزوی این تیم این بود که در نتیجه تفتیش رای پاک از ناپاک جدا شود و نتیجه مشروع از تفتیش بدست بیاید که مورد قبول همه باشد و در عین حال یک زمینه برای توافق سیاسی هم بدست بیاید.

او گفت که روند تفتیش با عجله بدون توافق روی لایحه ابطال آرا آغاز گردید و در جاهاییکه تقلب صورت گرفته بود توجه به ابطال آرای آن محلات صورت نگرفت و خواستهای قانونی این تیم دراین روند درنظر گرفته نشد وکمیسیون هم علاقه یی به افشای تقلب نداشت چون در حقیقت سند محکومیت خود را امضا میکرد به همین دلیل ما از روند خارج شدیم".

او افزود که اگر واقعا یک روند تفتیش پاک میبود وطرزالعمل ها عیار میشد وبعد روند تفتیش آغازمیگردد، امروز آرای پاک از ناپاک جدا میشد.

این نامزد سیاسی گفت که در جریان گفتگو های سیاسی هیچ حرفی در عقب پرده وجود نداشته وهر قدمی که گذاشته اند،حق مردم در نظر گرفته شده است.

آقای عبدالله افزود که با وجود گفتگو ها با طرف مقابل روند سیاسی نیز مانند روند تخنیکی به بن بست کشیده شد.

او گفت "اکنون که روند سیاسی به بن بست خود رسید ما نتیجه تقلب واعلام همراه با تقلب را قبول نداریم وبرای یک روز هم حکومت تقلبی را قبول نمیکنیم".

آقای عبدالله افزود که، آنها طرفدار خشونت و زورگویی نیستند و از آن کار هم نمیگیرند و از مردم خواست تا آرامش خود را حفظ کنند وتیم آنها هر تصمیمی که میگیرد در مشوره با مردم میگیرد.

اما آقای عبدالله نگفت درحالیکه نتیجه همراه با تقلب را نمی پذیرند تصمیم نهایی آنها چه خواهد بود آیا حکومت موازی را اعلام میکنند یا اینکه به حیث اپوزیسیون باقی میمانند.

امروز روند سیاسی در حالی به بن بست کشیده شد که روز گذشته سخنگویان هر دو تیم اظهار خوشبینی کرده بودند که ممکن نامزدان روی یک مورد اختلافی به توافق برسند.

اما سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی دیدار و مذاکرات امروز دو نامزد ریاست جمهوری را سازنده میداند و میگوید که روی مورد اختلافی باز هم نامزدان دیدار و گفتکو خواهند کرد.

خوشبینی تیم احمدزی در مورد دیدار دو نامزد

طاهر زهیر سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که مذاکرات امروز مذاکرات سازنده یی بود ودر فضای خوب،مسالمت آمیز وتفاهم برگزار گردید.

وی افزود که طی این مذاکره مجموعه موارد اختلافی مورد باز نگری قرار گرفت که در کمیته هشت نفره روی آن بحث صورت گرفته بود.

آقای زهیر گفت که روی یک مورد اختلافی بحث لازمی وجدی صورت گرفت اما نتیجه نهایی دراین نشست بدست نیامد وتوافق نهایی حاصل نشد

وی افزود که قرار براین شد تا این سلسله نشست ها ادامه یابد تاروی همه موارد توافق صورت گیرد.

آقای زهیر گفت به دلیل اینکه رهبران وستاد ها نیاز به مشوره بیشتر با اعضای تیم شان درمورد تصمیم گیری نهایی دارند، تصمیی نهایی گرفته نشد.

تیم عبداللله عبدالله گفته بود که اگر فردا دو نامزد روی موارد اختلافی با هم به توافق نرسند،آنها موقف خود را در مورد روند انتخابات اعلام خواهند کرد.

آقای زهیر در مورد گفت"آنها هر موقفی را که اعلام کنند ما کار نداریم اما موقف تیم تحول اینست که هردو نامزد باید متعهد به رعایت تمامی تعهدات سیاسی قبلی شان باشند".

وی از تیم مقابل خواست تا به تمام تعهدات انجام شده میان هر دو نامزد پابند باشند وتلاش برای نقض قانون اساسی نکنند.

سخنگوی تیم احمدزی گفت که هر نوع ایده یی غیر از انتخابات چه تشکیل حکومت موقت وچه حکومت موازی به باور این تیم موجب رجعت وبرگشت به گذشته میشودواین یک جفا در حق مردم افغانستان است وگفت"ما از تمام کسانیکه دارای چنین ایده های هستند میخواهیم که دست به چنین کارهای نزنند".

او گفت که در صورت ایجاد بحران مقصر کسانی هستند که هیچ چیز را به رسمیت نمی شناسند وبه هیچ تعهدی پابند نیستند وبه هیچ چیزی خود را ملزم نمیدانند .

او افزود که ملت افغانستان از ایجاد هر نوع بحران وکشمکش خسته اند وبه باور مردم انتخابات یگانه مجرای دست به دست شدن قدرت است.

اقای زهیر گفت "باو ر ما اینست که موضع عبدالله عبدالله موضع نرم ومعتدل وموضع معطوف به منافع ملی است ووی هیچگاهی حاضر نخواهد شد که کشور به طرف ویرانی برود ووسیله یی به برگشت به گذشته شود".

وی گفت که تفاهم سیاسی،به توافق رسیدن روی تشکیل حکومت وحد ت ملی وحدود صلاحیت های رئیس اجراییه مهم است وموقف این تیم این است که این تیم خود را به تمام تعهدات انجام شده میان هردو نامزد متعهد میداند.

کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته است که به زودی نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام مینماید.

XS
SM
MD
LG