لینک های دسترسی

Breaking News

احمدزی: بر قانون اساسی کشور معامله نخواهیم کرد


اشرف غنی احمدزی

اشرف غنی احمدزی شام امروز چارشنبه در نشست خبری گفت که در نتیجه تفتش صد درصدی آرا معلوم گردید که روند انتخابات از مشروعیت فراگیر ملی برخوردار است.

آقای احمدزی که درین نشست خبری درجمع از هوادارانش صحبت میکرد، گفت که در نتیجه تفتیش ثابت شد که این ملت در انتخابات شفاف سهم گرفته و شفافیت رای شان ثابت شد.

آقای احمدزی افزود که روند تفتیش بنابر خواست تیم رقیب شان صورت گرفت و اکنون راه دیگر وجود ندارد جز قبول کردن آرای مشروع مردم.

او گفت " انتخابات از مشروعیت فراگیر ملی برخورد داراست و امروز به مشروعیت انتخابات ما از نگاه جامعه بین المللی شک و شبه نیست و همه حاضر اند تا از مشروعیت نتایج دفاع کنند."

آقای احمدزی افزود که وضع فعلی قابل دوام وقابل قبول نیست و باید در این وضع تغییر مثبت آورده شود، تا مردم اعتماد کنند که سیاست مثبت است نه منفی.

او گفت "نتیجه انتخابات بزودی اعلام خواهد شد ولی تشویش مردم از بحران است، ولی تشویش نکنید، باید به مردم اعتماد داده شود که تعهد به پروسه یگانه راه جلوگیری از بحران است، تفاهم نامه یی را ما و داکتر صاحب عبدالله امضا کردیم، یک پروسه تخنیکی را قبول کردیم و یک پروسه سیاسی را پذیرفتیم، راه دیگری وجود ندارد."

حکومت فراگیر ملی

آقای احمدزی گفت که سیاست آنها سیاست حذف نیست "سیاست ما، سیاست حذف نیست، سیاست پذیرش و مشارکت است تا همه افغان ها متحد شوند و از حکومت موازی جلوگیری شود و افغانستان دارای یک دولت قوی و اقتصاد پویا و جامعه متحد و مرفع گردد."

او گفت "ما از روز اول خواهان حکومت وحدت ملی هستیم و بودیم، حکومت وحدت ملی حکومت تمام افغانها است و حکومت وحدت ملی به یک اقلیت سیاسی تعلق ندارد".

آقای احمدزی گفت که حاکمیت قانون بزرگترین رکن تشکیل دولت وحدت ملی است.

او از آقای عبدالله خواست تا دست اتفاق را به هم بدهند و با هم به ملت اطمینان بدهند که حکومت وحدت ملی، شفاف و پاسخگو به وجود آمده میتواند.

او گفت " اگر ما دربعضی از موضوعات سیاسی اختلاف داشته باشیم، دشمنان مردم افغانستان این خیال را نداشته باشند که این ملت پارچه میشود هیچ کسی این ملت را پارچه کرده نمیتواند".

آقای احمدزی همچنان از آقای ضیا مسعود، شخصیت ملی قدردانی کرد و گفت که او رکن اساسی ساختار حکومت ما در آینده است، ولی یک رتبه را بخاطر مصلحت تقدیم کردند.

او خاطر نشان ساخت که به هیچ کسی اجازه نمیدهند که دراین کشور بحران بیاورد و کسی که بحران بیاورد درانزوا قرارمیگیرد.

او گفت " حوصله حدی دارد بخصوص از کسی که شهرت به بی حوصلگی داشت، ولی حوصله ما حدی دارد، کسب قدرت در افغانستان برای من ارزش بیشتر از زندگی یک افغان ندارد، مردم برای جلوگیری از فاجعه به ما رای دادند و در این هفته که هفته شهیدانست، ما باید درک کنیم که قدر شهیدان این نیست که خونریزی ادامه یابد، خونریزی باید ختم گردد."

او از کمیسیون انتخابات خواست تا در چند روز آینده نتیجه نهایی انتخابات را اعلام نماید "ما از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهیم تا نتایج را اعلام کند تا ابهام مردم ختم و انتقال قدرت بر اساس قانون صورت گیرد."

این نامزد ریاست جمهوری گفت که مردم به خاطر جلوگیری از خون ریزی رای دادند و هر روز در این کشور خون جاری است و خونریزی باید ایستاده شود.

XS
SM
MD
LG