لینک های دسترسی

Breaking News

اختلافات دو تیم انتخاباتی پابرجاست


ارشیف

تیم های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی یک دیگر را در از سر نگرفتن گفتگو ها مقصر میدانند، اما میگویند که برخی از مقامهای بین المللی در صدد از سرگرفتن مذاکرات میان رهبران دو تیم اند.

مذاکرات دو نامزد بعد از حدود یک هفته بن بست در روند سیاسی سه روز قبل به وساطت برخی از مقامهای بین المللی از سر گرفته شد اما دوباره به بن بست مواجه گردید.

نحوه مشارکت هر دو تیم در پست های کلیدی دولت وحدت ملی بر بنیاد یک میکانیزم از قبل تنظیم شده، نحوه اعلام نتایج انتخابات که برای هر دو تیم قابل قبول باشد، از مواردی است که تا حال دو تیم نتوانسته اند که روی آن به توافق برسند.

فضل الرحمان اوریا، سخنگوی تیم عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که از چند روز به این طرف رهبران دو تیم مذاکرات منسجم داشتند و برخی موارد اختلافی حل گردید، اما نشست روز گذشته آنها با وجودی تبادل نظر روی موارد اختلافی پیامد های مثبتی نداشت.

او افزود که امروز دو تیم انتخاباتی مذاکراتی نداشتند و مذاکرات و روابط قطع شده است.

اما آقای اوریا گفت که برخی از مقامهای بین المللی در تلاش اند تا زمینه را برای از سرگرفتن مذاکرات فراهم نمایند.

سخنگوی تیم عبدالله افزود که هرگاه آقای احمدزی اندکی انعطاف و اعتدال داشته باشد این مشکلات و اختلافها به زودی حل میشود اما عدم اعتدال و انعطاف آن تیم باعث شده که اختلافات با گذشت هر روز بیشتر گردد و نتایج مثبتی نداشته باشد.

فیض الله ذکی، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که دیروز یک طرح واحد در اختیار هر دو تیم قرار گرفته و قرار بود که تیم آقای عبدالله بعد از مشوره با همکاران خود امروز دوباره مذاکرات را از سربگیرند و آخرین اختلافها را حل کنند تا موافقتنامه نهایی شود.

او افزود که این تیم امروز مشوره در مورد طرح جدید را با همکاران خود انجام داد و تیم آنها آمادگی کامل خود را برای از سرگیری مذاکرات اعلام کرده اما تا حال تیم آقای عبدالله اشتراک خود را در مذاکرات تایید نکردند.

سخنگوی تیم احمدزی گفت که این تیم انتظار دارد تا پایان روز دیدار ها از سرگرفته شود.

آقای ذکی در مورد اینکه تیم عبدالله آنها را در ناکامی مذاکرات مقصر میداند، گفت که این تیم انعطاف و مثبت نگری کافی داشت اما وقتی که خواستهای یک طرف در تناقض با قانون اساسی و در تناقض با چهار چوب سیاسی و توافقتنامه دو جانبه قرار میگرد این تیم نمیتواند که آنرا نادیده بگیرد.

به گفته آقای ذکی، تیم آقای عبدالله به این فکر هستند که نتایج انتخابات نی بلکه توافق دو جانبه مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی را بسازد، اما تیم آنها نمیتواند که برای خواست تیم رقیب قانون اساسی و توافقات دو جانبه را نادیده بگیرد.

آقای ذکی افزودکه یکی از خواستهای دیگر این تیم تقسیم شدن پست های مقامات عالی رتبه به اساس تناسب ۵۰ در ۵۰ است، اما این تیم آنرا نسبت به سایر افراد جامعه عادلانه نمیداند. او گفت که اگر تمام کرسی های دولتی به دو تیم منحصر شود یک تعداد زیاد مردم از این امکانات بهره مند نمیشوند.

میکانیزم جدید اعلام نتایج

سخنگوی تیم عبدالله از بحث روی یک میکانیزم جدید برای اعلام نتایج خبر داد اما سخنگوی تیم احمدزی آنرا رد مینماید.

فضل الرحمان اوریا، سخنگوی تیم عبدالله به صدای امریکا گفت که کمیسیون انتخابات در تلاش است تا نتایج تقلبات خود را و رئیس جمهور تقلبی را اعلام کند و این میکانیزم ونحوه کار آن برای این تیم ومردم افغانستان قابل قبول نیست و میکانیزم موجوده یعنی کمیسیون انتخابات و روند تفتیش آرا یک سناریوی سیاسی است.

او افزود که پیشنهاد این تیم این است که باید میکانیزمی وجود داشته باشد تا بربیناد آن از یک طرف شفافیت پروسه انتخابات تضمین گردد واز طرف دیگر زمینه مساعد شود که رای مردم افغانستان به پیروزی برسد ودر نتیجه رای پاک مردم ،افغانستان رئیس جمهور مشروع و منتخب داشته باشد و هم چنان برای هر دو تیم این میکانیزم قابل قبول باشد.

آقای اوریا تاکید کرد که ممکن است تا به اساس میکانیزم جدید که برای هر دو تیم قابل قبول باشد کمیسیون انتخابات نتایج نهایی را اعلام کند.

به گفته وی، این میکانیزم فعلا تحت بحث هر دو تیم قرار دارد و هر دو تیم در مورد این میکانیزم و اعلام نتایج پیشنهاداتی دارند.

اما آقای ذکی سخنگوی تیم احمدزی، بحث روی یک میکانیزم جدید را برای اعلام نتایج نهایی رد نمود و گفت که در این لحظات اخیر که مردم انتظار نتایج انتخابات را دارند، شرط و شرایط جدید روی میکانیزم ها و سایر موارد جفا در حق مردم افغانستان خواهد بود.

کمیسیون مستقل انتخابات قبلا گفته بود که تاپایان هفته جاری در صورت رسیدن فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی، نتایج نهایی انتخابات را اعلام مینماید.

از سوی دیگر یک منبع در کمیسیون شکایات انتخاباتی که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفت که احتمال میرود فردا این کمیسیون نتیجه بررسی ها و فیصله خود را به کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام نتایج نهایی روان کند.

XS
SM
MD
LG