لینک های دسترسی

Breaking News

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری فردا اعلام میگردد


جاوید حبیبی، سرپرست دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خبرداد.

آقای حبیبی به صدای امریکا گفت که فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی به این کمیسیون رسیده و کمیسیون انتخابات فیصله های آن کمیسیون را تایید نموده است.

او گفت که مطابق به قانون انتخابات این کمیسیون فردا به تاریخ ۳۰ سنبله نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام مینماید.

از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور کشور،در محفل یاد بود از سومین سالروز شهادت برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح گفت که خبرهای خوشی درراه است وامروز نیز با نامزدان در مورد توافق سیاسی نشست دارند.

آقای کرزی در اخیر سخنرانی اش خطاب به اشتراک کنندگان نشست گفت "میروم که ترتیب مجالس دیگری را میگیرم، تا رهبران جهادی و نامزدان ما در آن مجالس باشند، تا پسانتر خبرهای خوشی برای شما داشته باشیم".

گفتگو ها میان نامزدان برای رسیدن به توافق سیاسی به وساطت برخی از مقامهای خارجی، حامد کرزی، رهبران جهادی و برخی از مقامهای دولتی از چند روز به اینطرف ادامه دارد.

هر دو ستاد انتخاباتی میگویند که آنها روی همه موارد به توافق رسیده اند اما نحوه اعلام نتایج نهایی از مواردی اختلافی است که هر دو ستاد انتخاباتی تا حال نتوانسته اند روی آن به توافق برسند.

هر دو تیم به صدای امریکا گفتند که رهبران دو تیم بعد از ساعت ۲ بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور،رهبران جهادی ومعاونین رئیس جمهوربار دیگرنشست دارند.

ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی میگوید احتمال دارد که تا اخیر امروز موافقتنامه نهایی و امضا گردد اما تاکید به اعلام نتایج از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دارند.

اما ستاد عبدالله عبدالله اعلام نتیجه نهایی را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نمی پذیرد ومیگوید که حکومت وحدمت ملی در نتیجه توافق رهبران هر دو تیم مشروعیت خواهد داشت.

طاهر زهیر، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی به صدای امریکا گفت که اگر در نشست امروز در ارگ کدام مشکلی به پیش نیاید، موافقتنامه نهایی امضا میگردد.

اما او درمورد اینکه تیم رقیب آنها خواهان اعلام نتایج از سوی کمیسیون انتخابات نیست ،گفت که برای چنین ادعایی توجیع قانونی وحقوقی وجود ندارد.

او افزود که بنیاد حکومت آینده را انتخابات تعین میکند وانتخابات یک میکانیزم ویک پروسه ملی است وهیچ چیزی دیگری نمیتواند،بدیلی برای انتخابات باشد.

اما فضل الرحمان ا وریا،سخنگوی تیم عبدالله عبدالله به صدای امریکا گفت که هر دو رهبر بعد از گفتگو های زیاد روی همه موارد به توافق رسیدند به جز از یک مورد که نحوه اعلام نتایج چگونه صورت گیرد.

او ابراز امیدواری نمودکه در نشست امروز در ارگ این مورد اختلافی نیز حل گردد و نامزدان با هم به توافق برسند.

آقای اوریا، گفت که اگر این طور شد رئیس جمهور آینده، رئیس آینده اجراییه و دولت آینده مشروعیت خود را در نتیجه توافق سیاسی هر دو تیم بدست میاورند.

کمیسیون مستقل انتخابات احتمال دارد که فردا نتایج نهایی دور دوم ا نتخابات ریاست جمهوری را اعلام نماید واین کمیسیون بارها تاکید کرده است که توافق روند سیاسی به کار آنها مربوط نمیگردد وآن کمیسیون نتایج را به اساس قانون اعلام مینماید.

XS
SM
MD
LG