لینک های دسترسی

Breaking News

احمدزی: از تطبیق قانون در هر شش ماه گزارش می‌دهم


رئیس جمهور منتخب افغانستان در نخستین بیانیه اش پس از پایان روند انتخاباتی بر حاکیمت قانون، محو فساد اداری و کار مشترک با تیم رقیب خود صحبت کرد.

اشرف غنی احمدزی انتقال سیاسی را به مردم تبریک گفت و گفت در برابر هر رای مردم مسوول است و افزود به تعهدات جریان مبارزات انتخاباتی جامۀ عمل خواهد پوشانید.

او افزود "بزرگترین افتخار من و تیم ما به شمول جناب داکتر صاحب عبدالله که عضو تیم حکومتی استند و خواهند بود که خادم ملت باشیم، وحدت ملی ما هیچ وقت در شک نبود و در نتیجه این انتخابات قوی تر شده، شعار تجزیه و جدای نداشتیم و نخواهیم داشت"

اقای احمدزی گفت ثبات افغانستان را قربانی هیچ مساله نمی کند و در برابر زندگی هر افغان مسئولیت دارد.

رئیس جمهور منتخب افغانستان افزود که شعار های تیم خود و آقای عبدالله را به حیث نمادی از حکومت وحدت ملی کار را آغاز خواهد کرد. آقای غنی افزود "علمی شدن این همه آرزو های مردم خواهان اصلاحات گسترده است تا تحول متداوم در نهاد های ملی ما به وجود آید، توجه کنید، اصلاحات گسترده لفظ داکتر صاحب عبدالله است، تحول متداوم لفظ ما، هر دو در حکومت وحدت ملی با هم یکجا شده."

آقای احمدزی همچنان میگوید زنان و جوانان خواهان حضور گسترده در عرصه های مختلف هستند و این زمینه فراهم خواهد شد. به گفتۀ او "خواهران ما ه حماسه آفریدند، احترام ما به زن افغان اول به حیث زن است، امروز همه اقشار افغانستان مخصوصآ خواهران و جوانان ما مشارکت وسیع می خواهند و می خواهند به دست خود آینده افغانستان را رقم بزنند"

آقای احمدزی همچنان میگیوید باید تمام ساختار های موازی در افغانستان باید ختم شود.

رئیس جمهور منتخب یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت وحدت ملی به معنی شرکت سهامی نیست و اما به معنی تقسیم وظایف است.

رئیس جمهور منتخب میگوید تفرقه در افغانستان جای ندارد و قانون اساسی، اساس حکومت داری و مبنای عمل حکومت خواهد بود و هر شش ماه به مردم از تطبیق قانون اساسی گزارش خواهند داد.

اقای احمدزی همچنان گفت تمام مشکلات موجود در کشور را با تدبیر و توجه حل خواهند کرد و مردم باید اطمینان داشته باشند.

XS
SM
MD
LG