لینک های دسترسی

Breaking News

اعتراضات فعالان دموکراسی هانگ کانگ


راهپیمایی هانگ کانگ

اعتراض کنندگان درهانگ کانگ بار دیگربخاطرچگونگی انتخاب رهبر بعدی وتصمیم چین برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات راهپیمایی کردند

هزاران نفر از مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی امروز به جاده های هانگ کانگ برآمده و به راهپیمایی پرداختند. از مظاهرات سال گذشته تا کنون، این بزرگترین تجمع دموکراسی طلبان در هانگ کانگ بود.

اعتراض کنندگان با شعار های مثل "ما خواهان حق رأی سراسری به گونۀ حقیقی آنیم، نه به شکل دروغین آن" چتر های زرد را منحیث نماد اعتراضات خیابانی با خود حمل میکردند.

مظاهرات سال گذشته ناشی از تصمیم گیری دولت چین مبنی بردخالت در پروسۀ تعیین نامزدان کرسی رئیس اجراییه در انتخابات سال 2017 بود.

طرح نهایی انتخابات باید قبل از ارسال به مقامات بیجینگ، نخست با دوبر سوم رأی اکثریت در شورای قانونگذاری هانگ کانگ تایید شود.

اما قانونگذاران طرفدار دموکراسی، که 40 درصد از کرسی ها را نگهداشته اند ، گفته اند که آنها با تصمیم بیجینگ موافق نیستندو پیشنهاد را ویتو خواهندکرد.

یکتن از اعتراض کنندگان گفت که این حق کاذب رأی همگانی است ، ما حق انتخاب کسی را که میخواهیم، نداریم .

در نواحی عمدۀ تجارتی هانگ کانگ، حدود دو هزار پولیس برای کنترول حدود سه هزار اعتراض کننده اقدام کردند.

یکتن از سازماندهندگان این راه پیمایی گفت که آنها سعی میکنند از روش مسالمت آمیز درین راه پیمایی استفاده کنند و به حکومت فرصت میدهند تا به نظریات شان پاسخ دهد.

اعتراض کنندگان میگویند که اگر این فرصت را که مخلصانه به حکومت داده شده ، نپذیرد، در آن صورت با فشار بیشتری مواجه خواهد شد و اقداماتی فراتر صورت خواهد گرفت.

پولیس از سازمان دهندگان این اعتراضات خواست تا حدود یک صد تن رهنما و تنظیم کننده را در مسیر این راهپیمایی تعیین کنند.

برخی از تنظیم کنندگان گفته اند که در مسیر مظاهرات، تعداد زیادی از عناصر ضد دموکراسی نیز وجود دارند که امکان دارد آنان بر معترضان حمله کنند و یا فریاد بزنند و دموکراسی طلبان را وادار به درگیری سازند، اما آنها میگویند که همچو فرصتی به برای شان داده نخواهد شد.

وضعیت که از نزدیک در سطح بین المللی مورد نظارت قرار دارد ، بازتابی ازاهمیت دیرینۀ هانگ کانگ به عنوان مرکز و بندر تجارت آزاد جهانی می باشد.

XS
SM
MD
LG