لینک های دسترسی

Breaking News

کتاب یک مرد و یک موترسایکل، حامد کرزی


کتاب یک مرد و یک موترسایکل، حامد کرزی چطور به قدرت رسید، نوشته بتی دام، خبرنگار و نویسنده هالندی است که از هشت سال بدینسو در افغانستان زنده گی میکند. بیتی دام این کتاب را درمورد زنده گی حامد کرزی در افغانستان نوشته شده است.

این کتاب سال گذشته بزبان انگلیسی به چاپ رسید. اکنون کمتر از یکسال، ترجمه دری آن امروز ازطرف موسسه انتشارات عازم به زبان دری و پشتو منتشر شد. کتاب یک مرد و یک موترسایکل، زنده گینامه حامد کرزی اکنون در کتابفروشی های افغانستان بدسترس قرار گرفته است.

بیتی دام به صدای امریکا گفت وی از نشر کتابش به زبان دری و پشتو افتخار میکند. بیتی که هم اکنون بحیث خبرنگار در افغانستان کار میکند، میگوید وی آرزو داشت که این کتاب به زبان مردم افغانستان بدسترس خانواده های قرار بگیرد که با آنها مصاحبه کرده است و جزییات آن درین کتاب گنجانیده شده است.

درین کتاب جزییات سه مصاحبه با حامد کرزی، و صد وپنجاه مصاحبه با خانواده ها در قندهار، مزارو اورزگان گردهم آورده شده است. بیتی دام میگوید: کتاب یک مرد و یک موترسایکل میتواند در شناخت از زنده گی یک رئیس جمهور جز, تاریخ افغانستان گردد.

یک موضوع مهم که نویسنده خواست برجسته بسازد اینکه این کتاب حاوی نظریات شخصی نیست بلکه واقعیت ها را منعکس ساخته است. بیتی دام درحالیکه از نشر کتاب به زبان دری و پشتو اظهار خوشی نمود گفت: امیدوار استم تا نویسنده های بیشتر و بیطرف بتوانند چنین واقعیت ها در کتاب ها نشر کنند و بدسترس علاقمندان بخصوص کتاب دوستان در داخل افغانستان قرار بدهند.

بیتی دام به صدای امریکا گفت کتاب بعدی که روی دست دارم و بیشتر از برداشت خبرنگاری و تاریخی آن است، کتابی درمورد ملاعمر است.

چرا یک مرد و موترسایکل؟

محتوای این کتاب در مورد چگونگی به قدرت رسیدن حامد کرزی بعد از وقوع واقعه یازدهم سپتمبر سال دو هزار ویک و انتخاب او منحیث رئیس جمهور افغانستان نوشته شده است. بیتی دام، نویسنده این کتاب در پاسخ به سوالی که چرا عنوان یک مرد و یک موترسایکل را انتخاب کرده است درمصاحبه ای که درمورد نشر کتاب به زبان انگلیسی با صدای امریکا داشت گفت: خواستم بدانم چرا حامد کرزی موقع که به افغانستان آمد از موترسایکل کار میگرفت.

حامد کرزی از جانب آی اس آی پاکستان و طالبان دنبال میشد. این درحالی بود که سی آی ای برای حامد کرزی بخاطر سرنگونی رژیم طالبان و القاعده پول داده بود، تا به افغانستان سفر کند. حامد کرزی با موترسایکل و پول زیاد که به پشت آن بسته بود، از کویته به جهت قندهار سفر کرد و وارد قندهار شد، و بعد از سرنگونی رژیم طالبان، به مقام ریاست جمهوری راه یافت.

بیتی دام با رئیس جمهور پیشین برای نوشتن کتاب سه بار مصاحبه نموده است
بیتی دام با رئیس جمهور پیشین برای نوشتن کتاب سه بار مصاحبه نموده است

حامد کرزی از بیتی دام از سفرش به جنوب افغانستان اظهار امتنان نمود. بیتی دام برای جمع آورید واقعیت ها درمورد زنده گی حامد کرزی به ولایت اورزگان و قندهار سفر نمود و با خانواده و اقوام مربوط کرزی و اقوام مخالف کرزی مصاحبه نموده است، و معلومات آنها را درین کتاب گنجانیده است.

اما حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین درسال ۲۰۱۴ اولین رئیس جمهور افغانستان بود که درنتیجه انتخابات ریاست جمهوری، از مقامش کنار رفت. حامد کرزی با روی کار آمدن حکومت جدید درافغانستان زنده گی میکند و تصمیم ندارد به کشور دیگری برود.

XS
SM
MD
LG