لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام آسترالیا برای قبولی مهاجران اروپا


تونی ابوت صدراعظم آسترالیا امروز اعلان کرد که کشورش اماده پذیرفتن تعدادی از مهاجرین سوری میباشد، این در حالیست که جرمنی و اتریش بروز یکشنبه از هزاران مهاجر در سرحدات شان استقبال کردند و اکثریت مهاجران گیر مانده در هنگری نیز بسوی جرمنی در حرکت اند، محلیکه مقامات گفتند حدود ۸۰۰ هزار پناهجو را در سال روان خواهند پذیرفت.

هزاران پناهجو روز شنبه هنگری را به قصد اروپای غربی توسط سرویس، قطار آهن و پیاده ترک کردند. قرار است حدود هشت هزار مهاجر امروز یکشنبه به جرمنی برسند.

در عین زمان پولیس هنگری گفت که فراهم اوری سرویس ها به مهاجران فقط برای یکبار بود و مقامات بار دیگر این زمینه را فراهم نمی سازد.

مهاجرانی که وارد جرمنی گردیدند با شادمانی مورد استقبال قرار گرفتند. یکتن از مهاجران می گوید احساس راحت می کند" احساس عالی می کنم . بلاخره خود را مصون احساس می کنم."

مهاجر دیگر از وضعیت در هنگری شکایت می کند" وضع ما در هنگری بسیار خراب بود. پولیس خوب نبود مثل پولیس سوریه بود. بسیار تاثر آور است."

امیلیا میولر وزیر أمور اجتماعی ایالت بورین جرمنی می گوید که تلاش جدی باید صورت گیرد " قطار های آهن همچنان وارد پساو می گردد که یا آنجا توقف می کند و یا هم به جا های دیگر فرستاده می شود. این یک تلاش جدیست ، ما به آن رسیدگی می کنیم. این موضوع مربوط تمام جرمنی است و مسولیت تمام ما."

جرمنی مهاجران را قبل از فرستادن به محل اقامت شان ثبت نام می کند.

روز شنبه وزرای اتحادیه اروپایی در اولین جلسه از چند جلسه یی که انتظار ان میرود، در لوکسمبورگ به منظور بررسی چگونگی طرح پلان رسیدگی به هزاران مهاجر اشتراک کردند که خواهان زیستن در اروپا استند.

فدریکا موگرینی رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا بحران مهاجران را حالت اضطرار نمی داند " ما با حالت اضطرار نه، بلکه با حالت عاجل و فوری مواجه استیم. اما این چیزی نیست که در یک روز آغاز و ختم شود، بلکه ماندگار است. بناً هرچه زودتر آنرا از نظر روانی و سیاسی قبول کنیم به همان زودی می توانیم به شکل موثر به آن رسیدگی کنیم."

بیست و هشت عضو اتحادیه اروپا به تاریخ چهاردهم ماه سپتمبر ملاقات خواهند کرد تا یک پلان جامع را برای رسیدگی به بحران مهاجران طرح کنند.

XS
SM
MD
LG