لینک های دسترسی

Breaking News

جمهوریخواهان خواستار توقف ورودپناهجویان سوری


جمهوریخواهان درکانگرس ایالات متحده طرح رئیس جمهور اوباما را برای ورود ده هزارپناهجوی سوری تحت پرسش قرارداده و برخی هم انرا رد کرده اند. جنجال سیاسی در ایالات متحده روی پذیرش پناهندگان سوری در پرتو حملات تروریستی مرگبار هفته گذشته در پاریس، آغاز شد.

اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید خطر فوری که ازسوی گروه دولت اسلامی یا داعش به ایالات متحده متوجه است، احتمال حملات متنوع و منفردانه می باشد. از سوی دیگر، پس از وقوع حملات در پاریس، اکنون مناقشات سیاسی روی پذیرش پناهندگان سوری در ایالات متحده نیز آغاز شده است.

دموکرات ها می گویند ایالات متحده امریکا به طور کامل و پس از بررسی کلی ورود پناهندگان را باید اجازه دهد. جف سشنزسناتورجمهوریخواه میخواهد ورود پناهندگان سوری تا زمانی متوقف ساخته شودکه کانگرس بتواند برای ورود و یا عدم ورود انان رأی دهد. این کشور می تواند همچو اتفاقی را درینجا تجربه کند درصورتیکه قادر به انجام بررسی سوابق پناهجویان به دقت کافی نباشید شماری از مردمی داخل این کشور خواهند شد که دارای گرایش های تروریستی هستند.

جمهوری خواهان میخواهند بدانند که چگونه هر پناهنده از یک کشوردیگر و یا منطقه جنگ مانند سوریه میتواند به درستی مورد بررسی قرار گیرد. باب کورکرسناتور جمهوریخواه گفت آوردن پناهجو ازکشوری که در ان هیچ ادارۀ مرکزی بررسی سوابق نیست که از ان استفاده کرد، چگونه درواقع میتوان از سابقۀ این افراد اگاهی یافت؟

مسئله اجازۀ دخول پناهجویان سوری به ایالات متحدۀ امریکا فراتر از واشنگتن توجه سیاستمداران را به خود جلب کرده است. چنانچه بیش از بیست تن از والیان جمهوریخواه گفته اند که آنها نمی خواهند پناهندگان سوری درایالت های مربوطۀ شان وارد و جا بجا شوند.

XS
SM
MD
LG