لینک های دسترسی

Breaking News

جستجو برای یافتن صلاح عبدالسلام ادامه دارد


سارنوالان در بلجیم امروز اعلام داشتند که پولیس شانزده دهشت افگن مظنون را در بیست و دو حمله دستگیر کرده ، اما می گویند که صلاح عبدالسلام، مظنون حملات پاریس، در جمله دستگیر شدگان نیست.

با سپری شدن ده روز از حملات تروریستی در پاریس، و در سومین روز وضع قیودات و تدابیر شدید امنیتی در بروکسل، سربازان بلجیمی امروز نیز بر جاده های آن شهر گزمه می کردند.

خطوط آهن ، موزیم ها، مکاتب، مغازه ها و سینما ها در بروکسل، که یکی از شهر های پرازدحام اتحادیه اروپا محسوب میشود، مسدود باقی ماند و بسیاری از کارمندان، در خانه های شان باقیماندند.

مو منا متعلم مکتب از مسدود شدن مکتب خود نا راحت است" نمی دانستم که مکتب مسدود است. آمدم فکر می کنم که دوباره خانه میریم. مایوس استم بخاطری که می خواهم در مکتب کار کنم، اما جدی نیست."

شارل میشل، صدراعظم بلجیم گفت شهر یک ملیون و دو صد هزار نفری بروکسل، در سطح بلند تهدیدات امنیتی باقی خواهد ماند ، به این معنی که تهدید یک حمله جدی موجود است.

اکرم ازیب معلم احتیاط می گوید ما با أطفال باید به کلماتی توضیح دهیم که برایشان قابل درک باشد" در حال حاضر بسیاری چیز ها را توضیح داده نمی توانم زیرا مکتب مسدود است و أطفال آنجا نیست. ما باید کلماتی را دریابیم که برای آنها توضیح دهیم که این جنگی است که دهشت افگنان می خواهند به مردم آسیب برسانند."

جین یک تبعه دیگر بلجیم می گوید مجبور است به کار خود ادامه دهد" ما عساکر، پولیس، و موتر های زرهی را هر طرف می بینیم. اما انتخاب دیگر نداریم ، باید کار برویم."

سلفیا بوچینی می گوید هیچ ترس و بیمی ندارد " نی ، من واقعا بی قرار نیستم. نمی ترسم شاید آگاه نباشم اما نمی ترسم."

در همین حال قرار است فرنسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه فردا وارد واشنگتن گردد و با رئیس جمهور أوباما در قصر سفید ملاقات کند.

XS
SM
MD
LG