لینک های دسترسی

Breaking News

ادعای موجودیت جاسوسان داعش در اردوی عراق


جاسوسان گروه دولت اسلامی در اردوی عراق، در مورد پایگاه نظامی ایالات متحده در شمال آن کشور، معلومات استخباراتی را جمع آوری کرده بودند.

جنرال سروان بارزانی، یک فرمانده نیرو های کردی با اظهار این مطلب به صدای امریکا گفت "ما صد درصد اطمینان داریم که داعش در آنجا خبرچین دارد. اکنون در بارۀ آن موضوع تحقیقات می کنیم و در پی شواهد بیشتر استیم."

یک پوستۀ توپخانۀ نیروی بحری ایالات متحده در منطقۀ موصل، نخستین پایگاه امریکایی ها پس از خروج آن کشور از عراق در سال ۲۰۱۴ در آن کشور می باشد.

آن پایگاه در هفته های اخیر، پیش از آنکه وزارت دفاع ایالات متحده موقعیت آن را افشا کند، تحت حملات شدید گروه دولت اسلامی قرار گرفت که منجر به کشته شدن یک منصوب نیروی بحری ایالات متحده شد.

حملات داعش در اواسط ماه مارچ بر آن پایگاه، به کشته شدن لویس کاردین، خورد ضابط نیروی بحری و مجروحیت چندین سرباز امریکایی انجامید.

سخنگوی عملیات نظامی ایالات متحده علیه گروه داعش می گوید که پنتاگون در بارۀ آن پایگاه، پیش از حملات داعش، جزییاتی را به نشر نسپرده بود به خاطریکه به گفتۀ ستیف وارن، آن پایگاه کاملاً عملیاتی نبود.

آقای وارن می گوید "ما به خاطر حفظ معلومات مهم، توجه همه جانبه را به خرج می دهیم و در این عرصه از نزدیک با شرکای عراقی مان کار می کنیم تا آنان نیز عین اقدامات را عملی سازند. پس از این در مورد موضوعات استخباراتی به صورت علنی صحبت نمی کنیم."

جاسوسی داعش تازگی ندارد

مقامات عراقی در بارۀ ادعاهای آن جنرال کردی، به صدای امریکا ابراز نظر نکردند. اما فرماندۀ عمومی عملیات نینوا در شمال عراق واقع در نزدیکی پایگاه امریکایی، اتهامات وارده را رد کرده گفت که هیچ جاسوس داعش در واحد های نظامی وی وجود نداشت.

سترجنرال نجیم عبدالله الجبوری گفت "این گفته ها کاملاً نادرست است و هیچ اساس ندارد. حتی نمی خواهم در این باره صحبت کنم."

رهبران عراقی و کردی روابط کشیدۀ سیاسی و اجتمای دارند. جنگ علیه گروه دولت اسلامی در شمال عراق با موجودیت واحد های نظامی جداگانۀ عراقی و کردی که تنها در محدودۀ خود عملیات می کنند، بسیار مغلق و پیچیده است.

شاخوان عبدالله، یکتن از قانونگذاران کردی عراق که رئیس کمیتۀ دفاعی و امنیتی پارلمان آن کشور است می گوید که بغداد از دیرزمانی از نفوذ داعش در حلقات اردوی خود ترس دارد.

آقای عبدالله به صدای امریکا گفت که این موضوع "تازگی ندارد و در گذشته نیز جاسوسان گروه دولت اسلامی در داخل اردوی عراق نه تنها به جمع آوری معلومات دست زده اند، بلکه در حملات انتحاری مستقیماً دست داشته اند."

این قانونگذار کردی عراق می گوید "برخی از سربازان عراقی توسط وزارت دفاع آن کشور بازداشت شده و اکنون به حبس ابد محکوم شده اند.

عراقی ها با روابط داعش

فرماندهان کردی می گویند که اعضای گروه دولت اسلامی در هفته های اخیر به اردوی عراق و متحدین سنی مذهب آنان که در نزدیکی منطقۀ در مخمور مستقر اند، رخنه کرده اند.

نجات علی، فرماندۀ کردی در منطقۀ مخمور به صدای امریکا گفت "داعش در داخل اردوی عراق و نیرو های سنی مستقر در نزدیکی پایگاه توپخانۀ امریکایی، نفوذ دارد.

به گفتۀ آقای علی، داعش روابط قوی اجتماعی و مذهبی را با برخی از سربازان عراقی ایجاد کرده که گروه دولت اسلامی را به دسترسی به معلومات دست اول در خصوص تحرکات نظامی در منطقه، کمک کرده است.

این فرماندۀ کردی می گوید "سربازان عراقی موجود است که پدر، برادر و یا هم کاکایشان عضو گروه دولت اسلامی است. ما در بارۀ آنان بسیار مشکوک شده ایم."

علی می گوید "هیچ تردید نداریم که داعش بدون داشتن جاسوس در میان اردوی عراق، قادر به حملات علیه پایگاه امریکایی ها در آن منطقه می شد."

اما بارزانی، فرمانده کردی می گوید کرد ها "اسناد برای اثبات ادعای جاسوسی" داعش در اردوی عراق ندارند.

این جنرال کردی می گوید "داعش برای جمع آوری معلومات از منطقه، از طیاره های بدون سرنشین استفاه کرده است. اما حملۀ آنان بر پایگاه امریکایی در مخمور آنقدر دقیق نبود و نمی تواند تنها از طریق طیاره های بدون سرنشین باشد. به یقین که داعش در بین اردو خبرچین و جاسوسانی دارد."

XS
SM
MD
LG