لینک های دسترسی

Breaking News

شهر فلوجه به تصرف نیروهای عراقی درآمد


نیروهای عراقی بعد از درگیری با تندوران دولت اسلامی وارد مرکز شهر فلوجه شدند.

نیروهای عراقی امروز ساختمان مرکز شهر فلوجه را پس از تقریباً جنگ یک ماهه از تصرف تندروان گروه دولت اسلامی بیرون کردند.

مقامات عراقی گفتند که نیروهای خاص آن کشور توانستند با پشتیبانی حملات هوایی به رهبری ایالات متحده تندروان داعش را از مرکز شهر فلوجه عقب رانند.

نیروهای عراقی بعد از چهار هفته درگیری برای بازپسگیری شهر فلوجه توانستند که ساختمان شاروالی آن شهر را از تصرف گروه دولت اسلامی خارج سازند. عملیات بازپسگیری شهر فلوجه که در نزدیکی شهر بغداد واقع است؛ با حمایت نیروهای امریکایی جریان دارد.

یک سخنگوی اردوی عراق گفته است که نیروهای امنیتی درفش حکومت عراق را بر فراز این ساختمان بر افراشتند و به درگیری شان با شورشیان ادامه دادند.

خبرگزاری رویتر از فلوجه گزارش می دهد که در این درگیری برعلاوه حملات هوایی، از سلاح ثقیله و توپ خانه نیز استفاده شده است.

صباالنعمانی، سخنگوی اداره مبارزه با دهشت افگنی در تلویزیون دولتی عراق گفت که تندوران یک شفاخانه را سنگر ساخته بودند و قرار بود آن شفاخانه در ظرف چند ساعت از تصرف تندوران بیرون شود.

مشکل بیجا شدگان

بعد ازحمله بر شهر فلوجه، گروه تندرو دولت اسلامی هزاران غیر نظامی را که در مرکز شهر فلوجه گیر مانده بودند، اجازه دادن تا آن شهر را ترک کنند وکمپ های بیجا شدگان که از قبل مزدحم است، یک بار دیگر شاهد ورود بیجا شدگان بود.

عیسی العیسوی، والی شهر فلوجه که دوسال آن شهر را ترک کرده بود میگوید که بیش از شش هزار خانواده روز پنجشنبه آن شهر را ترک کردند و آنان نمی دانند که به این سیلی از بی جا شدگان چگونه رسیدگی شود.

اما براساس گزارش ملل متحد، تعداد بیجا شده گان به ۶۸ هزار تن می رسید. این اداره در این اواخرنفوس این شهر را به ۹۰هزار تن تخمین زده بود.

شاهدان عینی گفته اند که گروه دولت اسلامی توسط بلندگوها اعلام می کردند که اگر کسی می خواهد که شهر را ترک کنند، می توانند بدون کدام موانع از آن شهر خارج شوند اما تا هنوزمعلوم نیست که گروه این روش را به چه دلیل روی دست گرفته اند. با آنهم مقامات گفته اند که دهشت افگنان گروه داعش در لباس افراد ملکی از این شهر بیرون شده اند.

از سوی دیگر، بسیاری از ساکنان یک کمپ در جنوب شهر فلوجه را زنان و کودکان تشکیل می دهد که آنان از ناپدید شدن مردان اقارب شان به طور فزایندۀ نگران اند.

از زمان آغاز درگیری ها شش صد مرد با خانواده های خود بعد از ترک شهر فلوجه نا پدید شده اند.

شبه نظامیان شیعه که همراه با نیروهای حکومتی برای بازپسگیری آن شهر درگیراند، متهم به کشتار و شکنجه سنی مذهبان فراری می باشند. حکومت عراق تعهد کرده است تا در مورد این گزارش تحقیق کند و مجرمین را به پای عدالت بکشاند.

شهر فلوجه در تفریبا ۵۰ کیلومتری شهر بغداد قرار دارد و یکی از پایگاه های مستحکم تندوران گروه دولت اسلامی است.

هزاران غیر نظامی این شهر درجریان سه هفته گذشته آن شهر را ترک کردند اما مقامات می گویند صد ها جنگجوی دولت اسلامی با باشندگان یکجا شده و ازآنجا فرار کرده اند.

خبرگزاری روئترز

ترجمه: رویا زمانی

XS
SM
MD
LG