لینک های دسترسی

Breaking News

نظرپرسی عامه در هنگری روی قبولی مهاجرین


در حالیکه مردم هنگری امروز برای نظر پرسی درمورد سهمیه تعین شده مهاجرین اتحادیه اروپا رای میدهند تحلیلگران میگویند اگر پنجاه فیصد مردم رای مخالف دهند در واقع موقف اتحادیه اروپا رد خواهد شد. کارشناسان علاوه میکنند که پیامد های سیاسی این همه پرسی میتواند احزاب سیاسی اروپایی را که طرفدار ایجاد پالیسی های پیچیده علیه مهاجرین است ترعیب کند.

مانند بسیاری ازنقاط هنگری درین شهر، فابریکه ها برای چندین دهه مسدود شده. مردم محل می گویند کسانی که کار می کنند، برایشان پول کم پرداخته میشود.
بسیاری از مردم میگویند که انها رای رد خواهند داد، زیرا نمیخواهند مهاجرین وارد شوند. من به طور قطعی رأی میدهم زیرا ما نگران مشاغل ، خانواده و زندگی خود هستیم.
مقامات دولت هنگری استدلال می کنند که اتحادیه اروپا حق تحمیل پالیسی ملی پناهجویان را در کشور شان ندارد. زولتان کواکس سخنگوی دولت می گوید که اگر مردم هنگری درین مورد رأی دهند این عمل شان یک پیام را به بروکسل می فرستد" ما درین کشور به مهاجرین نیازی نداریم. آنچه که شما در اروپا می بینید ، یک تفاوت کلی در سطح بنیادی وجود دارد که یا چیز خوبی است و یا خیر."

صدراعظم هنگری امروز یکشنبه گفت که اگر کشورش در آینده از مخالفت حکومت وی با هر عمل اجباری اتحادیه اروپا برای نقل مکان پناهجویان ، حمایت نکند وی از مقامش استعفا خواهد داد. وی نظریات خود را پس از رای گیری در یک همه پرسی در مورد این مسئله ابراز داشت" من فکر می کنم مردم هنگری از خطرات آن آگاه اند و شما میدانید که این چیز مهم است زیرا این مسئله ارادۀ دولت نیست ، درمورد اهداف پارلمان نیست ، بلکه اراده و صدای مردم است . "

مخالفت ها اندک لکن پر سر و صدا اند. فعالان از حزب تی تی دی میگویند که دولت از نگرانی درمورد پناهندگان برای به دست آوردن قدرت استفاده میکند.

تحلیلگران می گویند که اگر کمتر از پنجاه در صد رای دهندگان به پای صندوق های رای بروند ، نتایج انتخابات باطل خواهد بود و به طور فزاینده ای قدرت سیاستمدران جناح راست در اروپا و حزب حاکم فیدز در هنگری را تثبیت خواهد کرد.

برخی از مردم محل میگویند که همه پرسی عملی و یا بنیادی باشد یا نباشد، هنگری تقریبا هیچ پناهنده ندارد و هرگزنیاز به حتی حد اقل اجرای فرمان اتحادیه اروپا نخواهد داشت ، زیرا پناهندگان نمیخواهند این جا بیایند.

XS
SM
MD
LG