لینک های دسترسی

Breaking News

چرا انار افغانستان به بازار جهانی صادر نمیشود؟


حاصلات انار افغانی بخاطر مشکلات صادرات یا ضایع میشوند یا ارزان بفروش میرسد
حاصلات انار افغانی بخاطر مشکلات صادرات یا ضایع میشوند یا ارزان بفروش میرسد

باغداران افغان از حاصلات پربار انار امسال خبر میدهند و از حکومت خواسته اند تا آنها را برای صادرات انار به بازار های جهانی کمک نمایند تا از ضایع شدن حاصلات آنها جلوگیری شود. مشکلات صادرات میوه افغانستان از سال ۲۰۱۴ بدینسو به دلایل مشکلات جنگ در سرحد بیشتر شده است.

باغداران افغان امسال به اندازه کافی در جنوب افغانستان انار سرخ دانه محصول گرفته اند امامیگویند بخاطر مشکلات تجارت بین المللی حاصلات انار این منطقه یا ضایع میشود یا اینکه ارزان بفروش میرسد.

اکثرتولیدات انار افغانستان به پاکستان صادر میشود و بخاطر مشکلات گذشتن از سرحد به قیمت کم در پاکستان بفروش میرسد. مشکلات سرحدی بین دوکشور مانع عمده فروش تولیدات افغانی در بازار جهانی شده است.

باغداران از حکومت افغانستان خواسته اند تا برای انها کمک نمایند تا حاصلات میوه خود را ازطریق ایران به شرق میانه و جنوب آسیا بفروش برسانند.

حاجی نصرالله ظاهر مسوول دفتر اتاق تجارت ولایت کندهار میگوید حاصلات انار امسال ۴۳ فیصد بیشتر از سال گذشته است. مقامات حکومتی در کابل درحالیکه عدم بازاریابی خارجی برای تولیدات میوه افغانستان را تایید میکنند میگویند آنها تلاش دارند فراتر از پاکستان از طریق بندر چابهار به کشور های هند، امارات، آلمان ویا هم جاپان صادر نمایند.

حاصلات افغانی همچو انار و زعفران اکثرأ به عنوان جاگزین تولید غیرقانونی خاشخاش که در سراسر افغانستان معمول است، حساب میشود.

ظاهر جان، دهقان در کندهار میگوید دهاقین باید ازکشت و تولید کوکناربطور غیرقانونی خودداری نمایند و در عوض انار تولید کنند.

میلیارد ها دالر برای مبارزه با کشت غیرقانونی خاشخاش در افغانستان به مصرف رسیده است اما تاکنون تجارت مواد مخدر در افغانستان را کاهش نداده است.

XS
SM
MD
LG