لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز محاکمۀ اعضای اردوی مقاومت لارد یوگندا در محکمۀ بین المللی جرایم هالند


اگر اونگوین که در جنوری سال ۲۰۱۵ در جمهوری افریقای مرکزی دستگیرشد، مجرم شناخته شود به حبس عمری محکوم خواهد شد.

محکمۀ بین المللی هاگ اولین دور محاکمه را علیۀ اعضای برجستۀ اردوی مقاومت لارد در یوگندا و علیۀ یک عسکر زیر سن آغازکرد. اما بعد از آنکه دومینیک اونگوین متهم، خود را بیگناه خواند این پروسه سوال های زیادی را ایجاد نموده است.

دومینیک اونگوین متهم، گفت وی اتهاماتی را که بر وی وارد شده نمیداند. تیم مدافع وی گفت وی از نظر روانی قادر نیست که مورد محاکمه قرار بگیرد.

اما برترام شمیت قاضی محکمه تقاضای وی را رد نمود و گفت وی باید توضیح بدهد که آیا مقصر است یا خیر.

اونگوین که از طریق یک ترجمان صحبت میکرد گفت:

" بنام خداوند، من تمام اتهامات را راجع به جنگ در شما یوگندا رد میکنم".

قاضی محکمه گفت:

"من تصور میکنم شما در مورد تمام اتهاماتی که بر شما راجع است خود را بیگناه میخوانید، بلی؟".


اونگوین در محکمۀ بین المللی هاگ به ۷۰ جرم جنگی و جرایم ضد بشریت متهم است. این اتهامات شامل تجاوزات جنسی، قتل، شکنجه، تاراج و برده داری در زمان حملات اردوی مقاومت لارد بر کمپ های مردمان بیجا شده در شمال یوگندا بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میباشد.

اونگوین در جنوری سال ۲۰۱۵ در جمهوری افریقای مرکزی دستگیرشد. اگر وی مجرم شناخته شود به حبس عمری محکوم خواهد شد.

فاتو بنسودا سارنوال عمومی محکمۀ بین المللی جرایم هاگ گفت جنایات اردوی مقاومت لارد زندگی میلیون ها نفر از مردم عادی را تباه ساخته است. وی تصاویر تکان دهنده از اطفالی را نشان داد که به گونه وقیحی بعد وحشی گری های اردوی مقاومت لارد بر آن کمپ ها کشته شده اند.

بنسودا گفت:"جناب قاضی، شواهد نشان میدهد که در هر قضیه دومینیک اونگوین در طرح اعدام ها در چهار حمله یک نقش بارز داشته است".

اما اونگوین خود یک قربانی اردوی مقاومت لارد بود. وی در ده سالگی در راه رفتن به مکتب توسط شورشیان اختطاف شد. تیم مدافع وی بر این سابقۀ وی تاکید میورزند. در آغاز محاکمه، اونگوین جوزف کانی رهبر اردوی مقاومت لارد را مقصر خواند. حکم دستگیری کانی بخاطر جنایات صادر شده است ولی وی هنوز در حالت فرار است.

لیزلی لیفکو معاون موسسۀ نظارت بر حقوق بشر افریقا میگوید آنها از از محکمه تقاضا نموده اند که تحقیقات شانرا در باره جنایاتی گروۀ مقاومت لارد به خارج از یوگندا گسترش بدهد.

وی گفـت:" بهرحال ما از محکمۀ بین المللی تقاضا نموده ایم تا تجاوزات اردوی یوگندا را در هنگام جنگ طولانی مدت با اردوی مقاومت لارد نیز تحقیق نماید. زیرا ما ودیگران شواهد و اسناد در مورد جنایات شدید آن طرف نیز داریم".

XS
SM
MD
LG