لینک های دسترسی

Breaking News

پیش بینی عودت دونیم میلیون مهاجر و بیجا شده به مناطق شان


عودت کنندگان افغان

صندوق وجهی بین المللی در بارۀ قابلیت افغانستان در رسیدگی به شمار عظیم عودت کنندگان، ابراز نگرانی کرده است. این در حالیست که نظر به گزارش این اداره بیش از ۷۰۰ هزارافغان به کشور شان برگشته اند.

یک مقام اداره مهاجرت افغانستان این نگرانی ها را ناشی از کمبود و نبود امکانات مالی در رسیدگی به عودت کنندگان و مهاجرین خوانده است.

این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که ناآرامی در آن کشور درسال گذشته باعث شد تا بیش از۶۲۳ هزار أفغان دیگر بیجا شوند.

اسلام الدین جرأت، رئیس اطلاعات وارتباطات عامه وزارت مهاجرت وعودت کنندگان می گوید چون سال ۲۰۱۶ سالی پراز مشکلات برای این اداره بوده است از این رو صنوق وجهی بین المللی برنامه های استراژیک حکومت أفغانستان را در قبال مهاجرین و عودت کننده ارزیابی کرده است. نگرانی های این اداره از اینست که اگر جامعه جهانی اصول درخواست شده از سوی حکومت افغانستان را در وقت معین آن تادیه و پرداخت نکند ممکن حکومت آن کشور روند رسیدگی به مهاجرین و عودت کنندگان را در سال ۲۰۱۷ به طور درست آن مدیریت نتواند.

آقای جرأت می گوید " با توجه به آسیب پذیری بی جا شدگان و عودت کنندگان، وزارت امور مهاجرین خواستار کمک ۵۵۰ میلیون دالر از طریق نهاد های ملی و بین المللی در راستای خدمات بشری برای بی جا شدگان وعودت کنندگان در سال ۲۰۱۷ شده است." از سویی هم، نصیر احمد حیدرزی، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت یا " IOM" می گوید که سال ۲۰۱۶ واقعا سال پرچالشی در بخش مهاجرت افغانستان بود اما به گفته آقای حیدرزی حکومت افغانستان همراه با سازمان های همکار بین المللی توانست که در مدیریت وپاسخگوی به نیازمندی های عاجل حدود یک میلیون عودت کننده از " پاکستان و ایران" وبیش از ۶۲۳ هزار بیجاشده کامیاب ثابت شوند.

او همچنان علاوه کرد از این رو گفته می شود که سال ۲۰۱۷ نیز خالی از مشکلات در بخش مهاجرت ها برای حکومت افغانستان نخواهد بود " حتی چندی قبل سازمان ملل پیشنهاد نیازهای بشری را در افغانستان به جامعه بین المللی تقدیم کرد. از این رو واضح است که نگرانی ها در راستا کمبود ونبود امکانات مالی برای مهاجرین و عودت کنندگان وجود داشته است و اداره "آی او ام " امیدوار است که با همکاری حکومت افغانستان و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به مشکلات سال ۲۰۱۷ مهاجرین و عودت کنندگان نیز رسیدگی شود."

اینکه حکومت افغانستان چه کمک های را برای مهاجرین افغان که دوباره به افغانستان بر می گردند روی دست دارد آقای جرأت افزود اداره مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان با کمک سایر نهاد های ملی و بین المللی نخست تلاش دارد تا خدمات بشری را فراهم سازد.

دوم اینکه برنامه های انکشافی درسطح شماری از شهرک ها وجود دارد اما تلاش های وزارت امورمهاجرین و دولت أفغانستان باسایر نهای های بین المللی مانند " یو ان ایچ سی آر" جریان دارد تا در بخش های پروژه های انکشافی و زیربنایی در شهرک ها با این اداره کمک شوند " با توجه به وضعیت کنونی أفغانستان-در حال حاضر اداره مهاجرین أفغانستان در رسیدگی به مهاجرین و عودت کنندگان خدمات بشری خود را عرضه می دارد و در ضمن پیشنهاد ۵۵۰ میلیون دالر را کرده است تا به این افراد مساعدت صورت گیرد. دیگر اینکه از سه ماه به این سو تلاش ها جریان دارد که چگونه برای افرادی که تازه در سال ۲۰۱۶ وارد افغانستان شده اند، مشاغل ایجاد شود و چگونه آنان به گونۀ دایم به این کشور مدغم شوند. همچنان کار روی بودجه کمک به این افراد نیز جریان دارد."

این مقام افغان می گوید که افغانستان در طول چهارده سال گذشته شاهد سرازیر شدن عودت کنندگان ومهاجرین بوده اما آمار این افراد در سال ۲۰۱۶ به مراتب بالاتر بود که درآن یک میلیون از کشورهای همسایه و ۱۰ هزارعودت کننده از کشورهای غربی برگشته اند. درهمین حال، پنجصد هزار " نیم میلیون" از ۱۲ ولایت افغانستان نسبت نا آرامی ها بی جا شده اند.

این درحالیست که در گزارش صندوق وجهی بین المللی آمده است که در یک و نیم سال آینده، تخمین می شود دونیم میلیون مهاجر و بیجاشدۀ داخلی افغانستان، به مناطق شان برگردند که با برگشت این مهاجرین، نفوس افغانستان تا ده فیصد افزایش خواهد یافت

XS
SM
MD
LG