لینک های دسترسی

Breaking News

تحریم حزب ضد مسلمانان" آزادی" هالند توسط سایر احزاب


مارک روته صدراغظم هالند هنگام مصاحبه با خبرنگاران

با وجودیکه "حزب آزادی" هالند برهبری خیرت ویلدرز سیاستمدار راستگرای افراطی مخالف مسلمانان در سروی های قبل از برگزاری انتخابات امروز چهارشنبه مقام دوم را دارد، احزاب سیاسی هالند به تجرید و محروم ساختن حزب آزادی خیرت ویلدرز در تشکیل حکومت آیندۀ هالند تعهد کرده اند. در انتخابات فعلی هالند بیش از ۲۵ حزب شرکت نموده اند.

یگانه حزبی که حزب آزادی خیرت ویلدرز را تجرید نساخته است حزبی بنام "بالاتر از پنجاه" است، که بر بزرگسالان و متقاعدین تمرکز دارد. انتظار میرود این حزب ۱۰ چوکی پارلمان را بدست بیاورد. ولی این دوحزب در مورد اجازۀ ورود مهاجرین مسلمان به هالند با هم اختلاف دارند که امکان یکجا شدن آنها را بعید میسازد.

مارک روته صدراعظم هالند و رهبر حرب لیبرال فی فی دی VVDو رقیبش خیرت ویلدرز در یک مناظره قبل از رای دهی شرکت ورزیدند و روته یکبار دیگر تکرار نمود که وی با حزب آزادی خیرت ویلدرز "یکجا کار نخواهد کرد". وی افزود که حتی از ویلدرز برای تشکیل یک حکومت ائتلافی مانند سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ نیز دعوت نخواهد کرد.

با این حال احتمال رهبری حکومت آینده هالند توسط خیرت ویلدرز با اعلام خودداری سایر احزاب از مشارکت در یک حکومت ائتلافی حتی در صورت کسب حداکثر آرا اندک میباشد.

در صورتیکه یک حزب در انتخابات برنده نشود، ائتلاف دو تا سه حزب سیاسی برای تشکیل حکومت در هالند ضرور است. حکومت فعلی هالند هم ائتلافی است که توسط احزاب محافظه کار، لیبرال و سوسیال دموکرات تشکیل شده است.

از جمله سه انتخابات مهمی که در قارۀ اروپا یکی پی هم در هالند فرانسه و جرمنی برگزار میگردد، به انتخابات سرتاسری هالند به عنوان عامل تعیین کننده عوام گرایی در اروپا نگریسته می شود، بخصوص پس از رأی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترمپ، در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: احدعزیززاده

XS
SM
MD
LG